Архів

Статті з теґом ‘Конституційний Суд’

Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід

13 Квітня, 2009 року

Âåðõîâíàÿ Ðàäà Óêðàèíû

„Конституційність” і „легітимність” – дві правові категорії, які безпосередньо пов’язані з публічною владою. Хоча кожна з них характеризує різні сторони діяльності державної влади, між ними існує тісний взаємозв’язок. Так під конституційністю слід розуміти відповідність суспільних відносин, актів і дій органів державної влади основному закону – конституції, яка має вищу юридичну силу. Поняття „конституційності” використовується як для оцінки політичного режиму в цілому, так і для оцінки діяльності окремих органів держави. Конституційність передбачає встановлення, визнання і підтримку чинної влади основним законом, її опору на конституцію та закони держави. Конституційність, як випливає з визначення, вказує, перш за все, на формально – юридичну сторону функціонування державної влади і є основою її легальності.

Читати далі…

Правничий факультет , , , , , , ,


Публікація статті Опублікувати свою статтю