Перспективні шляхи впровадження інформаційних технологій в регіональному управлінні туризмом Рівненщини

4444444441

Перспективними шляхами впровадження інформаційних технологій в регіональному управлінні туризмом Рівненщини доцільно визначити:

створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління та дата-центру [1], що займатимуться практичним впровадженням інформаційних технологій в управлінських структурах, зокрема удосконаленням інформаційно-ресурсної бази Управління культури та туризму Рівненської обласної державної адміністрації…

впровадження по всій управлінській вертикалі області системи електронного документообігу “Megepolis™. Документообіг” [1]. Використання систем електронного документообігу сприятиме раціоналізації та полегшенню контролю за рухом документів у середині установи, а також дозволяє пришвидшити процеси прийняття управлінських рішень;

постійна / регулярна модернізація та розвиток корпоративної інформаційно-телекомунікаційної мережі, а також оновлення матеріально-технічної бази (оргтехніки) органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області;

активне впровадження та використання по всій управлінській вертикалі системи Internet-пейджингу (ICQ) як ефективного засобу on line комунікації під час прийняття управлінських рішень, організації анімаційних та івент-заходів у сфері туризму як в обласному центрі, так і в малих містах / районах Рівненщини тощо;

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

подальша підтримка функціонування офіційних веб-сайтів Рівненської облдержадміністрації та міст / районів області в мережі Internet. Доцільним є розміщення на стартових сторінках згаданих веб-сайтів посилання на інші місцеві / регіональні туристичні Internet-ресурси, а також на офіційну сторінку Української туристичної інформаційної системи;

структурно-функціональне та дизайн-оновлення інтерфейсу, інформаційного контенту та постійна підтримка роботи віртуального Інформаційного туристичного центру Рівненщини (веб-сайт „Рівненщина туристична” [2]);

подальша розробка впровадження інформаційної продукції туристичного бренду “Рівненщина туристична” на CD та DVD-ROM;

створення функціональної геоінформаційної системи (ГІС) Рівненської області спільно з Національним космічним агентством України та Державним науково-виробничим центром аерокосмічної інформації, дистанційного зондування Землі та моніторингу навколишнього середовища “Природа” (на території України вже здійснювався пілотний проект ГІС “Турист”, здійснений по Київській області);

розробка та впровадження єдиної наскрізної бази / банку даних з регулярним оновлення, що включатиме інформацію (дескриптивну, статистичну тощо) про туристично-рекреаційний комплекс Рівненської області, зокрема про: 1) об’єкти особливого туристичного попиту; пам’ятки історії, культури та архітектури регіону; об’єкти релігійного та паломницького туризму; 2) туристичних операторів та туристичних агентів регіону; 3) розроблені та такі, що перебувають у стадії розробки, туристичні маршрути області; 4) засоби розміщення на території області всіх форм власності; транспортні засоби всіх форм власності, що використовуються для потреб туристичної галузі [3]; мережу закладів харчування (кафе, бари, ресторани); мережу закладів культури (театри, кінотеатри, бібліотеки тощо); 5) екскурсоводів та гідів- перекладачів; краєзнавців та спеціалістів з молодіжного та спортивного туризму; 6) інвестиційні проекти в туристичній галузі [3], зокрема про можливості створення молодіжних хостелів та облаштування туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей, що проходять територією Рівненщини тощо.

Джерела:

1. Програма інформатизації Рівненської області на 2008-2010 роки [Електронний ресурс]: Додаток до Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації № 28, 28 січня 2008 року. – Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/1157.htm.

2. Про додаткові заходи щодо реалізації регіональної програми розвитку туризму до 2010 року [Текст]: Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації № 647, 14 грудня 2004 року / Рівненська облдержадміністрація. – Рівне, 2004.

3. Про регіональну програму розвитку туризму до 2010 року [Текст]: Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації № 662, 15 листопада 2002 року / Рівненська облдержадміністрація. – Рівне, 2002.

Інші записи:

    Не знайдено

Факультет політико-інформаційного менеджменту

  • Посилання
    1. Коментарі відсутні.
    1. Зворотні посилання відсутні.

    Публікація статті Опублікувати свою статтю