Ім´я: Конченко Лілія Леонідівна


Архів автора:

  Етнічна ідентичність студентів в контексті рефлексивності

  Травень 14th, 2012

  У статті вказується на значення проблеми етнічної ідентичності в контексті рефлексивності. Подане обґрунтування тез про те, що рефлексивність відіграє важливе значення у вираженні етнічної ідентичності студентів. Визначаються компоненти етнічної ідентичності та рівень їх вираження в залежності від рівня рефлексивності студентів.
  The article highlights the importance of issues of ethnic identity in the context of reflexivity. Filed justification thesis that reflexivity plays animportant role in terms of ethnic identity of students. Definedcomponents of ethnic identity and their level of expression dependingon the level of reflexivity students.

  Читати далі…

  1 коментар


Публікація статті Опублікувати свою статтю