Феномен громадянської журналістики на прикладі південнокорейського Інтернет-видання «OhmyNews»У статті розглядається феномен південнокорейського Інтернет-видання «OhmyNews» як приклад громадянського засобу масової комунікації та поширення інформації. Альтернативність новинного он-лайн ресурсу полягає у можливості кожного громадянина Південної Кореї стати кореспондентом «OhmyNews». Розкривається специфіка попереднього заснування та поточної діяльності Інтернет-видання.
Стаття буде корисною для студентів факультетів журналістики, викладачів, безпосередньо журналістів, фахівців з видавничої справи та аматорів.

In the article the phenomenon of south Korean Іnternet-рublishing «Ohmynews» is examined as an example of civil mean of mass communication and distribution of information. Alternativeness on-line resource consists in possibility of every citizen of Sonth Korea to become the correspondent of «Ohmynews». The specific of previous foundation and current activity of Іnternet Publishing opens up.

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

The article will be useful to the students of faculties of journalism, teachers, directly journalists, specialists in publishing business and amateurs.
Усе частіше порушується проблема повязана з особливостями формування громадянської журналістики в межах багатьох держав. Особливо у разі практичної відсутності даних щодо конкретно існуючих прикладів функціонування громадянських мас-медіа. Усе більше науковців вбачають у громадянській журналістиці майбутнє. Вищевказані факти визначають теоретичну й прикладну актуальність дослідження феномену громадянської журналістики в контексті південнокорейського Інтернет-видання «OhmyNews». Тим більше, що громадянська журналістика в багатьох країнах поступово та упевнено відвойовує собі життєвий простір безпосередньої журналістики. Новизна даної статті полягає у розгляді феномену громадянської журналістики, в контексті «OhmyNews», як результату розвитку та діяльності мережевої журналістики. При великій кількості Інтернет-посилань, присвячених конкретно-прикладним аспектам громадянської журналістики, практично немає сайтів, що давали б конкретну дефініцію поняттю «громадянська журналістика» чи проводили б аналіз її особливостей.
Метою дослідження є розкриття суті громадянського Інтернет-видання «OhmyNews» як майбутньої альтернативи професійним засобам масової комунікації.
Відповідно завданнями, які стоять перед статтею, є необхідність розкриття специфіки діяльності новітнього громадянського мас-медіа, властивостей, які характерні його організаційній структурі, а також репрезентація місця «OhmyNews» на сучасному медіа просторі.
Комусь може здатися, що Південна Корея не найкращий приклад для наслідування, особливо в плані Інтернету. Азія – простір, де все інакше. Однак мало кому відомо, що саме ця країна є однією з онлайнових на земній кулі. Південну Корею досить часто називають «світовим вебократичним лідером», адже близько 70% її населення має доступ до всесвітньої павутини. Мережева журналістика розвивається з великою швидкістю, а Інтернет генерував її новий вид – громадянську Інтернет-журналістику.
«Я заснував «OhmyNews» 22 лютого 2000 року о 2:22 ночі. Це було моїм прощанням з журналістикою ХХ століття, через яку люди дивилися на світ очима домінуючих тенденцій, політичних сил та консервативних засобів масової інформації. Тепер будуть лише інтерактивні засоби масової комунікації. Можна подумати, що річ іде про блог, але це далеко не так», − розповів журналу Wired головний редактор і засновник видання «OhmyNews» О Йон Хо.
До заснування «OhmyNews» О Йон Хо працював у різних виданнях Південної Кореї. Однак становище звичайного корейського журналіста дуже схоже до українського. Рядового кореспондента хвилювало кілька речей. По-перше, помітний застій консервативної преси в країні. По-друге, пряма залежність цінності інформації від бренду видання: якщо сюжет висвітлює велика відома газета − це одразу ж стає об’єктом уваги та схвальних відгуків, якщо ж аналогічна інформація з’являється у маловідомому виданні − залишається непоміченою. О Йон Хо пересвідчився у цьому, коли взявся за висвітлення історії з американськими солдатами, які збили автомобілем корейську дівчину. Його сюжет залишився мало поміченим, однак коли за тему взялися журналісти Assosiated Press, вони отримали Пуліцерівську премію (премія, якою відзначаються найвищі досягнення в журналістиці). Після цього О Йон Хо вирішує створити власне видання, де цінність інформації залежала б не від рішення, яке приймають редактори, а від того наскільки вона цікава читачам.
Так з’явилось «OhmyNews». Коли проект стартував, в штаті працівників було лише 4 журналісти-репортери. Засновник видання поставив перед собою ціль змусити читача після, прочитання новин на його сайті, вигукнути «О, мій Боже!». Як аналог виникла назва Інтернет-газети «OhmyNews», що означає «О, мої новини!». Фінансування сайту здійснювалося не її засновником, і по сумісництву головним редактором, а простими аматорами-журналістами, які зацікавилися цією ідеєю.
Головний девіз «OhmyNews» – «Кожен громадянин може стати репортером». В унікальному експерименті справді може взяти участь кожен з відвідувачів сайту і стати оплачуваним репортером. Для цього потрібно зареєструватися на сайті OhmyNews International і надіслати статтю з поміткою «для публікації» на електронну адресу бюро MediaGuardian editor@mediaguardian.co.uk або зв’язатися за телефоном 020-3353-3857. За детальною інформацією звертатися в головний розподільний щит Гардіану 020-3353-2000.
Кількість працівників Інтернет-видання, якому нещодавно виповнилось 10 років, зросла з 4-ох до 42 тисяч. Сьогодні така кількість репортерів під керівництвом 40 редакторів і журналістів-професіоналів продукують близько 200 матеріалів в день. 80% складу яких створюють громадяни-дописувачі, 20% − штат редакції. Сьогодні ж «OhmyNews» є одним з найбільш впливових ЗМК країни з щоденною аудиторією в 2 мільйони читачів. Отож, небезпідставно ресурс був названий «найпотужнішим в світі сайтом новин всередині однієї країни».
«OhmyNews» як новинний он-лайн ресурс організований за принципом Інтернет-енциклопедії Wikipedia, з тією різницею лиш у тому, що орієнтується на новини. Інтернет-видання «OhmyNews» висвітлює традиційні теми друкованої преси: від спорту до міжнародної політики. Робота всередині редакційного колективу багато в чому нагадує газету. Єдиною відмінністю є те, що вона проходить в он-лайн режимі. Комунікація всередині редакції відбувається в зручній для всіх Інтернет-формі. Репортери в форумах обговорюють з колегами та редакторами ідеї та теми майбутніх статей. Матеріали, які надходять опрацьовуються он-лайн в порядку «живої» черги. Домінуючою мовою «OhmyNews» є корейська, міжнародною − англійська. Це дозволяє розглядати до друку статті, написані користувачами з різних частин земної кулі.
«OhmyNews» не є блогом адже ті, хто займається поширенням інформації в блогах не несуть за неї безпосередньої відповідальності на відміну від громадянського ресурсу «OhmyNews». Останній спрямовує свою діяльність на якомога більшу аудиторію читачів, тоді як блог орієнтується на невелику групу людей, які можуть бути знайомі з автором або цікавляться його думками та коментарями щодо подій у світі, фахової діяльності тощо. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості. Для «OhmyNews» – матеріали, до яких неодноразово можна повернутися з точки зору актуальності, аналітичності та плюралізму. У блогах неформальне спілкування, ніхто нікого не навчає, як писати з користю для суспільства, ефективніше й ефектніше, як доносити свої думки, викликаючи широкий резонанс, як писати з урахуванням професійних правил журналістської етики. Інша справа – «OhmyNews», адже професійні кореспонденти, що працюють в громадянських ЗМК всіляко сприяють підвищенню професійних журналістських та етичних навичок дописувачів-громадян. До того ж, незважаючи на практично вільну тематику журналістських матеріалів, вони обмежуються правилами та формою подачі.
Головним критерієм, за яким повинні працювати будь-які ЗМК є об’єктивність висвітлення подій та подачі інформації. В Інтернет-виданні «OhmyNews» цей принцип діє, та досягається дещо новим для ЗМК шляхом. Читачу даної газети пропонується певна кількість матеріалів, написана репортерами-представниками різних верств населення. Безперечно, вони не позбавлені певних суб’єктивних та емоційних оцінок, які, до речі, йдуть на користь газеті. Плюралізм думок дає можливість читачам оцінити ситуацію з різних точок зору та сформувати власне ставлення щодо неї. Таким чином досягається об’єктивність Інтернет-матеріалів «OhmyNews». «Усі без винятку кореспонденти нашого сайту повинні погодитись дотримуватися кодексу етики і відмовитися від расизму та порнографії. Журналісти-громадяни пишуть статті, щоб змінити світ, а не заробити грошей. Тож повертаймось тепер на наші робочі місця робити світ кращим, а заодно і самих себе», зазначає О Йон Хо.
Громадянським журналістам корейці платять небагато. Їх гонорари складають до 20-ти доларів. Найбільший заробіток в 10 тисяч доларів отримав професор за резонансну статтю на політичну тему. У редакції «OhmyNews» є можливість переказувати гроші з рахунку на рахунок. Таким чином зацікавлені журналісти-громадяни переказували на рахунок професору по кілька доларів доти, доки назбиралась чимала сума. Однак вцілому, люди публікуються на «OhmyNews» не через гроші. Такі статті дають корейцям відчуття причетності до розвитку Кореї, її суспільства, відчуття участі в обговоренні популярних тем і належності до певної спільноти. Кожна публікація має посилання на сторінку коментарів, на якій читачі можуть залишити власні або прочитати коментарі інших користувачів та проголосувати за те схвалюють чи ні відповідну статтю.
Розмір гонорару дописувачів залежить від оцінки матеріалу редакторами за трьома категоріями: основна або «basic»; преміальна чи «bonus» та спеціальна або «special».
Зрозуміло, що не всі статті громадянських журналістів «OhmyNews», потрапляють на головну сторінку видання. В Інтернет-редакції «OhmyNews» Усі без виключення матеріали проходять попереднє редагування редакторами відділів, і лише тоді оприлюднюються на Інтернет-сторінках видання. Потім редакція «OhmyNews» обирає кращі матеріали, перевіряє наведені громадянським журналістом факти, виправляє граматичні помилки, шліфує стиль автора для кращого сприйняття читачами, додає фото та вступний текст, і тільки після цього публікує найбільш яскраві та актуальні статті на головній сторінці. Перевірка журналістських-матеріалів обов’язкова, адже система не ідеальна і досить часто бувають випадки брехні, містифікації чи прихованої реклами. Інколи репортери-громадяни потрапляють в неприємні ситуації, довіряючи неперевіреним свідченням, типу смерті Білла Гейтса. Серйозна журналістська робота штатних працівників «OhmyNews» полягає і в суттєвому доопрацюванні матеріалів журналістів-громадян. Окрім цього, редакційні кореспонденти займаються журналістськими розслідуваннями та безпосереднім висвітленням поточних подій.
Єдиною вимогою, яка висувається до кожного з дописувачів «OhmyNews» є надання реального імені кожного з репортерів. Оскільки автори разом із власником сайту поділяють авторське право та несуть відповідальність за зміст публікацій. У всьому іншому їм надається вільний вибір в розумних межах.
Успіх видання приголомшуючий. У 2002 році «OhmyNews» відіграло одну з ключових ролей в обранні ліберально налаштованого президента Ро Му Хена. «OhmyNews» став тим медіамайданчиком, навколо якого перед виборами згуртувалась корейська молодь і люди з ліберальними поглядами (так звана «Українська правда» по-корейськи). Після обрання Ро Му Хена президентом, своє перше інтерв’ю він дав саме «OhmyNews», засвідчивши таким чином свою повагу до електорату, до громадянських журналістів і корейського суспільства в цілому. Цей випадок не лише утвердив рівень Інтернет-видання в медіапросторі, а й сприяв виведенню роботи «OhmyNews» на якісно новий, практично-професійний рівень громадянської журналістики. Не дивно, що «OhmyNews» став одним із найбільш впливових ЗМІ країни. Судження про ЗМК як про четверту владу у цьому випадку є істинним.
Головний редактор «OhmyNews» не зупиняється на досягнутому. Для того, аби підвищити якість написання статей журналістами-громадянами, 24 листопада 2007 року з його ініціативи була створена «Громадянська школа журналістики». Колективний центр занять в класах з фото- та безпосередньої журналістики. Тоді як кількаденні тренінги для всіх охочих стати дописувачами в «OhmyNews» проводяться давно. Через те, що для написання статті автор повинен бути максимально справедливим та об’єктивним, чітко та логічно аргументувати свої думки і, як мінімум, знати правила орфографії та пунктуації. За поточної ситуації, «OhmyNews» виражає потребу в більш кваліфікованих кореспондентах на сайті. Таким чином редакція Інтернет-видання має на меті не лише задовольняти інформаційні запити користувачів свого сайту, а й навчити людей правильно втілювати свої думки в усну та письмову форму.
«OhmyNews» як і будь-яке видання не застраховане від банкрутства в період економічної кризи. За словами власника Інтернет-ресурсу, для ЗМК, щоб залишатися «здоровим» потрібно одержувати 50% своїх прибутків від продажу контенту чи платної підписки. О Йон Хо запропонував користувачам сайту приєднатися до добровільної системи підписки, адже незважаючи на всі зусилля з боку співробітників, «OhmyNews» і далі 70% прибутків отримує від рекламодавців. Для громадянського ЗМК – це неприпустимо.
Південнокорейський феномен громадянської Інтернет-журналістики тепер відомий всьому світові. Перейняти подібний досвід намагалось багато держав, та, на жаль, поки що безрезультатно. Однією з таких бажаючих була Японія, що мала на меті змінити культуру анонімності в японському суспільстві. 22 лютого 2006 року «OhmyNews» та японська фірма «Softbank» підписала інвестиційний контракт на суму 11 мільйонів доларів. В серпні того ж року під керівництвом відомого японського журналіста, 10 штатних журналістів та 22 дописувачів стартував японський аналог «OhmyNews». Проект громадянської Інтернет-журналістики не знайшов поширення та розуміння серед японського суспільства, а продуковані ним статті стали різким об’єктом критики. Згодом «OhmyNews» визнав, що в Японії задум потерпів поразку. І вже в червні 2008 року всіх працівників було звільнено. Повторити досягнення «OhmyNews» буде не легко. Для того, щоб в країні укоренився подібний тип мас-медіа потрібно, що у нього було міцне підґрунтя – сформоване громадянське суспільство. У період створення «OhmyNews» медіапростір у країні лишався дуже закостенілим, простору для вільних дискусій було мало. Поява Інтернет-видання, де можна вільно публікувати інформацію, спілкуватися з людьми з різних куточків Кореї, читати статті й сюжети, які, як правило, не потрапляють на сторінки традиційних медіа. Корейцям така альтернатива друкованим ЗМК сподобалась, адже останні вже тоді користувалися глибокою недовірою в молодих корейців, які як правило, були консервативним засобом впливу політичних сил на свідомість людей.
International Herald Tribune (IHT) уклала договір с південнокорейським Інтернет-сайтом OhmyNews International. Корейські фахівці розцінили це як свідчення росту авторитету громадянської журналістики. Наразі сайт є одним із найвпливовіших Інтернет-видань, тому ігнорувати його публікації не можуть дозволити собі південнокорейські політики. Тепер на сайті міжнародної газети IHT можна буде прочитати статті професійних журналістів та звичайних користувачів. Однією з особливостей «OhmyNews» є дотримання чіткої дистанції між журналістами-аматорами та професійними журналістами інших видань. Конеспонденти-громадяни горді бути громадянськими журналістами і до професіоналів ставляться з деякою прохолодою.
Станом на 2010 рік «OhmyNews» провів вже три форуми. Останній об’єднав велику кількість людей, яким цікава громадянська журналістика. В Сеул, столицю Південної Кореї, з’їхались представники США, Австралії, Індії, Пакистану, Афганістану, Росії, Китаю, Бразилії, Канади, Японії, Естонії, Індонезії, ПАР, Польщі й інших країн. Частина з них − громадянські журналісти OhmyNews International, деякі − засновники чи редактори соціальних медіа у своїх країнах.
«OhmyNews» бере курс на розвиток громадянської журналістики в усьому світі, не лише в Кореї. Проводить прес-конференції. Остання конференція тривала два дні у вигляді 8 тематичних секцій, по 4 секції кожного дня. Проходила вона у Korean Press House − хмарочосі, у якому розташовані офіси різноманітних газет, телеканалів, міжнародних медіа-корпорацій. Відкрив конференцію відеозверненням президент Кореї Ро Му Хен. Корейський лідер відзначив вагому роль «OhmyNews» у розвитку громадянського суспільства та демократії в Кореї. Далі виступав Ден Гілмор, автор книги «We the media». Професійно займаючись вивченням соціальних медіа в усьому світі, він звернув увагу на кілька фактів. На думку Гілмора, соціальні медіа здобувають дедалі більше визнання й отримують все більшу вагу у медіапросторі. Звичайні люди завдяки Інтернету, цифровим фотоапаратам, мобільним телефонам публікують в мережі дедалі більше інформації й відтягують увагу аудиторії від традиційних медіа.
Судячи з умов за яких формувалась і здобула поширення громадянська Інтернет-журналістика в Південній Кореї, вона має під собою міцне підґрунтя. На даний час в Україні його ще немає. До того ж тут його теж розумiють по-різному. Мирослав Попович стверджує, що треба розрiзняти спiльноту i суспiльство. На його думку, «суспiльство − сукупнiсть органiзацiй та iнституцiй; спiльнота − невловима цiлiснiсть, що характеризується такими туманними рисами, як «ментальнiсть», «культурно-полiтична традицiя» тощо. Громадянське суспільство − безпосереднє суспiльство, а не окреслена спiльнота».
Розмови про необхiднiсть його побудови тiльки починають циркулювати серед органів державної влади, представників ЗМІ та суспільства зокрема. З одного боку є розуміння того, що для побудови громадянського суспiльства потрiбно певним чином формувати громадську думку. ЗМК у цьому мають брати найактивнiшу участь (особливо, якщо це стосується пiднесення рiвня правової та полiтичної культури населення). З iншого боку, щоб формувати громадську думку (навiть з найблагороднішою метою), ЗМК повиннi обмежити себе в деяких свободах. Тобто має бути розуміння, що певне питання треба висвiтлювати так, а не інакше. Це дуже болісний та складний процес для мас-медіа. Бо нема гарантiї того, чи витримають вони планку, падіння якої може перетворити ЗМК у засоби масової пропаганди. Якби й була здійснена спроба повторити південнокорейський феномен громадянської Інтернет-журналістики, вона б закінчилася невдачею. Хоча позитивною стороною є те, що Україна в цьому плані не відстає від загальносвітових, а й подекуди їх випереджає. Адже у нашій державі існують подібні деякими елементами проекти, типу «ХайВей» та «Хайблоггер».
Сьогодні у світі існують кілька десятків проектів, в основі яких лежить ідея громадянської журналістики. Однак «OhmyNews» були першими і залишаються одними з найбільш успішних. Цьому йому допомагають кілька факторів. Корейське суспільство дуже відкрите, корейці люблять спілкуватися і висловлювати свою точку зору, роблять це коректно та толерантно. Більша частина корейського населення має швидкісний доступ до мережі Інтернет. Розвиткові громадянської журналістики сприяє і єдина мова, корейська, а також порівняно невелика територія держави. Інформаційний порядок денний, сюжети, які цікаві людям, загалом співпадають у різних куточках країни – все це й сприяє розвиткові та подальшому вдосконаленню громадянської Інтернет-журналістики.
Список використаних джерел та літератури:
1.Громадянське суспільство: від етики громадянина до соціального капіталу та правової держави [Електронний ресурс]: журн. «Громадянське суспільство» / О.С. Вінніков, М.Н. Лациба.– К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2010. – Мережа розвитку європейського права: http://www.ucipr.kiev.ua. – Громадянське суспільство
2.Журналістика [Електронний ресурс] / К.Т. Тимчишин .– К., 2007. – Громадянська журналістика: http://referat.atlant.ws. – Журналістика для тебе
OhmyNews [Electronic resource]. – http://english.ohmynews.com International Korea. – 2010

Інші записи:

    Не знайдено

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

  • Посилання
  • Доставка цветов сумы
    1. Коментарі відсутні.
    1. Зворотні посилання відсутні.

    Публікація статті Опублікувати свою статтю