Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ТА КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ ЄВРОПИ» (24-25 квітня 2009 року, Національний університет „Острозька академія”)

01

24-25 квітня 2009 року в Національному університеті «Острозька академія» відбулася міжнародна наукова конференція під загальною назвою «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур». Дана конференція періодично проводиться в Острозі, будучи кожного разу присвячена новим аспектам даної проблематики. Цього разу для обговорення учасниками конференції було обрано надзвичайно актуальні проблеми як для сучасної Європи, так і України, об’єднані темою «Проблеми ідентичності та культурний проект Європи».

Науковці та студенти, які приїхали до Національного університету «Острозька академія» практично з усіх регіонів України (Києва, Львова, Івано-Франківська, Донецька Харкова, Одеси, Рівного та ін.), а також запрошені польські дослідники даної проблематики з Ягеллонського університету в Кракові, Університету М. Кюрі-Склодовської в Любліні та інших вишів розглядали основні аспекти європейської та української ідентичності. Перевагою цієї конференції було те, що вона мала інтердисциплінарний характер. Своє бачення того, що таке європейська ідентичність, в чому суть Європи, де проходять її межі, як співвідносяться між собою українська та європейська ідентичності представили філософи, культурологи, соціологи, політологи, філологи та ін.

Учасники конференції звернули увагу на те, що актуальність теми, яка була предметом дискусій, зумовлена загальним станом сучасної культури та культурною ситуацією в сучасній Європі та Україні. Науковці констатували, що сучасна людина відчуває загрозу власній ідентичності, невпевненість у ній та її своєрідну роздробленість. Стверджувалося також і те, що в епоху глобалізації, як називають наш час, національна ідентичність руйнується наднаціональними структурами та транснаціональними утвореннями.

Саме тому науковцями, що зібралися в Острозі було обрано для дискусії такі проблеми як сучасні стратегії ідентичності, міжкультурна комунікація в Європі, проблеми ідентичності в Україні, ідентичність Чужого та чужі ідентичності в Європі, ментальна географія Європи та ін. За результати проведення конференції планується видати збірник наукових праць.

Пленарне засідання. Привітання учасників конференції проф. П. Кралюком, проректором НаУОА
Пленарне засідання. Привітання учасників конференції проф. П. Кралюком, проректором НаУОА
Пленарне засідання. Привітання учасників конференції проф. В. Жуковським, деканом гуманітарного факультету НаУОА
Пленарне засідання. Привітання учасників конференції проф. В. Жуковським, деканом гуманітарного факультету НаУОА

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

Секційні засідання. М. Карповець, студент магістеріуму НаУОА: Фланер як особлива модель ідентичності в урбаністичній теорії Вальтера Беньяміна
Секційні засідання. М. Карповець, студент магістеріуму НаУОА: Фланер як особлива модель ідентичності в урбаністичній теорії Вальтера Беньяміна
Секційні засідання. А. Савенець, доцент Вищої гуманітарно-економічної школи в Лодзі (м. Лодзь, Польща): Конструювання образу Шейлока засобами мовлення персонажа в українських перекладах «Венеціанського купця» Вільяма Шекспіра
Секційні засідання. А. Савенець, доцент Вищої гуманітарно-економічної школи в Лодзі (м. Лодзь, Польща): Конструювання образу Шейлока засобами мовлення персонажа в українських перекладах «Венеціанського купця» Вільяма Шекспіра

Секційні засідання. В. Землюк, канд. політ. наук, асистент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича: Дифузний вплив європейської та російської ідентичностей на пострадянського українця
Секційні засідання. В. Землюк, канд. політ. наук, асистент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича: Дифузний вплив європейської та російської ідентичностей на пострадянського українця

Секційні засідання. Обговорення доповідей
Секційні засідання. Обговорення доповідей
Секційні засідання. Л. Зелінська,канд. філ. наук, доцент кафедри англійської мови та літератури НаУОА: Ідентичність в контексті постколоніальної критики
Секційні засідання. Л. Зелінська,канд. філ. наук, доцент кафедри англійської мови та літератури НаУОА: Ідентичність в контексті постколоніальної критики
Секційні засідання. Н. Олійник, докторант Школи суспільних наук Польської Академії наук (м. Варшава, Польща): «За Еускаді, за її волю»: етнополітичний конфлікт в Країні Басків у баченні українських праворадикалів
Секційні засідання. Н. Олійник, докторант Школи суспільних наук Польської Академії наук (м. Варшава, Польща): «За Еускаді, за її волю»: етнополітичний конфлікт в Країні Басків у баченні українських праворадикалів
Секційні засідання. А. Єкатеринчук, аспірант Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща): Мова як критерій для визначення «Свого» і «чужого» посеред україномовного населення Північного Підляшшя
Секційні засідання. А. Єкатеринчук, аспірант Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща): Мова як критерій для визначення «Свого» і «чужого» посеред україномовного населення Північного Підляшшя
Секційні засідання. Обговорення доповідей
Секційні засідання. Обговорення доповідей
Секційні засідання. Д. Швая, студентка маґістеріуму НаУОА: Естетична концепція М.Вороного, як фактор формування сучасної культурної ідентичності українців
Секційні засідання. Д. Швая, студентка маґістеріуму НаУОА: Естетична концепція М.Вороного, як фактор формування сучасної культурної ідентичності українців
Секційні засідання. Обговорення доповідей
Секційні засідання. Обговорення доповідей
Учасники конференції біля замку кн. Острозьких
Учасники конференції біля замку кн. Острозьких

Фото: Д. Шевчук, О. Кузьменко, А. Єкатеринчук

Інші записи:

Гуманітарний факультет ,

  • Посилання
    1. Коментарі відсутні.
    1. Зворотні посилання відсутні.

    Публікація статті Опублікувати свою статтю