Архів

Архів ‘Правничого факультету’ факультет

Захист інформації про особу (персональних даних) в законодавстві України

15 Травня, 2012 року

Анотація: В даній статті здійснено аналіз чинного законодавства в частинi врегулювання вiдносин стосовно захисту інформації про особу (персональних даних).

Annotation: This article analyzes the applicable law in part settlement of relations concerning the protection of personal information (personal data).

Постановка проблеми:  Значний прогрес в сфері інформаційних технологій, зокрема в сфері розробки та впровадження програмного забезпечення, активність у формуванні баз персональних даних надзвичайно загострили проблему захисту приватного життя фізичних осіб та захисту інших основних прав і свобод людини. Забезпечення захисту інформації про особу (персональних даних) на сьогоднішній час потребує неабиякої уваги, перш за все з точки зору змісту таких понять як персональні дані, їх суб’єкти, реєстрація персональних даних, ідентифікаційний номер та ідентифікація даних. Так, високорозвинуті технології обробки даних в автоматизованих системах дають можливість швидко накопичувати, обробляти, зберігати та поширювати значні обсяги різноманітних відомостей. У зв’язку з цим є реальна загроза контролю за всіма аспектами суспільного та особистого життя, для несанкційованого доступу до відомостей, які за своїм характером призначаються для обмеженого кола осіб і можуть завдати шкоди особі, суспільству чи державі.

Читати далі…

Правничого факультету , , , , ,

Визначення поняття «найманець» в міжнародно-правових актах універсального характеру

14 Липня, 2011 року

У статті здійснено характеристику поняття «найманця» у міжнародному кримінальному праві, а також дано аналіз положень міжнародно-правових актів універсального характеру, що стосуються даного питання.

Читати далі…

Правничого факультету

Юридична природа транснаціональних корпорацій: організаційно-правова форма

16 Червня, 2011 року

У статті досліджено юридичну природу транснаціональних корпорацій. Проаналізовано сутність їх складових частин, характер зв’язків між ними, юридичне оформлення таких зв’язків та організаційно-правову форму ТНК загалом.

Читати далі…

Правничого факультету

Перевищення меж крайньої необхідності: проблеми законодавчого визначення

22 Травня, 2011 року

У статті порушено  проблему визначення правомірності крайньої необхідності та розв’язання проблеми перевищення меж заподіяння шкоди при цьому стані. Аналізуються особливості регламентації крайньої необхідності у чинному Кримінальному кодексі України та питання кримінальної відповідальності особи за перевищення меж крайньої необхідності.

Читати далі…

Правничого факультету

Роль правотлумачної функції Конституційного Суду України та її межі

13 Липня, 2010 року

В даній статті визначається поняття тлумачення Конституції України, види тумачення, відмежування казуального від нормативного тлумачення, межі тлумачення Конституційним Судом України Конституції України.

Читати далі…

Правничого факультету

Проблеми політизації рішень Органу Конституційної юрисдикції

13 Липня, 2010 року

Анотація: У статті аналізуються законодавство України про Конституційний Суд України на можливість політизації данного органу, рішення органу конституційної юрисдикції, досліджуються шляхи вирішення поставлених завдань.

Читати далі…

Правничого факультету

Проблема виконання рішень Конституційного Суду України

13 Липня, 2010 року

Найважливішою із проблем у практичному здійсненні повноважень Конституційного Суду України є проблема виконання його рішень, без вирішення якої не можна говорити не лише про гарантування верховенства Конституції України, принципу поділу влади, а й про наявність судової влади як такої.

Читати далі…

Правничого факультету

Конституційний Суд України та адміністративні суди: проблема розмежування компетенцій

13 Липня, 2010 року

Анотація: В даній статті розмежовується компетенція адміністративних судів та органу конституційної юрисдикції, у звязку з тим, що адміністративні суди можуть розглядати скарги на конституційно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Уряду, Верховної Раді Автономної Республіки Крим, які у свою чергу можуть бути об’єктами контролю з боку Конституційного Суду України.

Читати далі…

Правничого факультету

Конституційне правосуддя і правовий статус Конституційного Суду України в системі судової влади

13 Липня, 2010 року

Анотація: В даній статті визначається поняття конституційного правосуддя, відмежування правосуддя від судочинства та судової влади, правовий статус Конституційного Суду України в системі судової влади та органів державної влади.

Читати далі…

Правничого факультету

Участь політико-економічних груп у діяльності українського парламенту

8 Липня, 2010 року

Дана стаття зосереджує свою увагу, на існуючих політико-економічних групах, представлених у Верховній Раді шостого скликання і має на меті розкрити та виявити наявні ПЕГ у політичних фракціях. Враховуючи їх участь у партійному будівництві можна стверджувати, що нині політичні партії в Україні втратили основну роль представників інтересів окремих соціальних груп. Вони відображають інтереси окремих фінансово-промислових груп, відповідно до цього традиційну партійну систему змінила своєрідна система груп тиску, в якій політичні партії – механізми реалізації їх інтересів.

Читати далі…

Правничого факультету

Нормативно-правові акти органів внутрішніх справ.

8 Липня, 2010 року

Правовою основою  діяльності міліції є: Конституція України, 3акон України «Про міліцію», інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку.

Читати далі…

Правничого факультету

Поняття актiв управлiння

8 Липня, 2010 року

Поняття актів управління визначають по-різному: через форму діяльності, дії, волевиявлення, розпорядження, документи, офіційні вирішення, результат волевиявлень, спільне поняття правових актів державних органів і т.д.

Читати далі…

Правничого факультету

Принципи державного управління

8 Липня, 2010 року

Державне управління – це складна система, яка створена для ефективного виконання різноманітних функцій держави. Державне управління має певні сталі закономірності, які поділяються на:

1.   пізнані закономірності;

2.   непізнані закономірності.

Читати далі…

Правничого факультету

Об’єктивна сторона при кваліфікації злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

8 Липня, 2010 року

Анотація. У даній статі проаналізовано об’єктивну сторону злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та зроблено порівняння думок вчених щодо щаного виду злочинів.

Читати далі…

Правничого факультету

Поняття, сутність, ознаки правопорушення та основні юридичні характеристики даного поняття

8 Липня, 2010 року

Правопорушення – явища для суспільства вкрай не бажані. Через це суспільство намагається їх ліквідувати.

Вони надзвичайно різноманітні як за видами , так і за тяжкістю наслідків, мотивами скоєння і т. д. Разом з тим вони мають спільні ознаки, що дає можливість вивчати не тільки окремі види правопорушень, але і всю їх сукупність, вивчати причини їх скоєння і боротися з ними. Але існує тільки одна наука, яка вивчає найбільш суспільно-небезпечні види правопорушень – злочини: кримінологія.

Читати далі…

Правничого факультету


Публікація статті Опублікувати свою статтю