Вплив Євро-2012 на економіку України

У статті розглянуто економічні аспекти проведення чемпіонату Євро-2012 в Україні. Проаналізовано економічну ефективність  попередніх турнірів, її залежність від національних особливостей країн-організаторів, охарактеризовано структуру бюджету Євро-2012, а також, прогнозовано економічні, політичні, соціальні, культурні результати успішного проведення Євро-2012, оцінено загрози, негативні впливи проведення Євро-2012 та знайдено можливості їх уникнення або мінімізації.

The article deals with economic aspects of the championship Euro-2012 in Ukraine. The cost-effectiveness of previous tournaments was analyzed in this article. The dependence of the effectiveness on national peculiarities of the countries-organizers and the structure of the budget of Euro-2012 was described. The economical, political, social and cultural results of successful Euro-2012 are predicted. The threats and the negative impacts of the Euro-2012 are assessed and the possibilities are found to avoid or minimize them.

Постановка проблеми. Євро-2012 є третьою за важливістю спортивною подією у світі, яка має вийнятковове значення для нашої країни. Проведення турніру в Україні означає можливий значний приплив зовнішніх та внутрішніх інвестицій у такі важливі галузі як будівництво, сферу послуг, зокрема туризм, а також у розширення транспортної інфраструктури. Це особливо необхідно у період економічного спаду та кризи, оскільки може бути основою економічного зростання. Крім того, у зв’язку із орієнтацією нашої держави на Європу, суттєвим є стратегічний аспект, який означає покращення репутації України у світовій спільноті. Тому необхідно дослідити усі аспекти даного явища, як позитивні, так і негативні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив Євро-2012 на економіку України широко досліджується засобами масової інформації України та світу, зокрема велику увагу цьому питанню приділяють такі журналісти, як Андрій Капустін, Наталя Вареник, Катерина Константинова, Ольга Скрипник, Віталій Рухлін, Євген Шибалов, Олександр Савченко та інші. Питання щодо турніру дискутуються на усіх телеканалах, у мережі Інтернет, у друкованих виданнях тощо. Крім того, аналізу підлягають і нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів влади. Основним із них є Закон України «Про організацію та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» від 25.12.2008.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення напрямків покращення позитивного впливу Євро-2012 на економіку країни протягом років підготовки до чемпіонату та після нього. Основними завданнями дослідження є: аналіз результатів проведення попередніх чемпіонатів Європи з футболу оцінка їх ефективності та впливу на економіку країн-організаторів, залежно від національних особливостей; характеристика бюджету Євро-2012 та його структури за окремими статтями; прогнозування економічних, політичних, соціальних, культурних результатів успішного проведення Євро-2012; оцінка негативних впливів проведення Євро-2012 та пошук можливостей їх мінімізації; аналіз можливих загроз при підготовці до проведення чемпіонату та визначення пріоритетів України з урахуванням існуючої ситуації.

Викладення основного матеріалу. Чемпіонат Європи з футболу 2012 року (Євро-2012) — 14-ий чемпіонат Європи, який відбудеться в Україні та Польщі. Наша країна планує витратити на його підготовку суму у розмірі 160,593 млрд. грн.. З них 28,503 млрд. грн. надійдуть із держбюджету, ще 22,585 – із місцевих бюджетів, а найбільшу частку – 109,505 млрд. грн., тобто близько 80%, мають становити інвестиції з інших джерел. На рис. 1 зображено графічно структура витрат бюджету Євро-2012. [4]

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

Найбільших ресурсів сьогодні потребують розвиток транспортної інфраструктури – 48,1 % запланованого фінансування, інфраструктура розміщення – 21,2% та спортивні споруди – 7,8%.

В Україні чемпіонат проходитиме у містах: Київ, Дніпропетровськ, Львів, Донецьк (та резервні Одеса, Харків)

Те, що Євро призводить до зростання ВВП продемонстрували результати його проведення протягом минулих 10 років. Проаналізуємо дані, наведені у Таблиці 1.

З таблиці очевидно, що такі турніри піднімають ВВП в середньому на 0,06-0,25%. Але це лише у рік проведення. У роки, що передують змаганням і після них, вплив на економіку цього фактора набагато суттєвіший. Наприклад, ВВП Португалії, темп зростання якого був від’ємним, у 2004 підвищився на 3%.

Проект Євро-2012 має кілька аспектів.

Перший аспект – це дійсно красива, захоплююча спортивна подія.  Маркетологи відводять континентальній футбольній першості третю позицію у рейтингу найважливіших спортивних подій сучасності – після Олімпійських ігор та футбольних чемпіонатів світу. Звідси і підвищена увага до проекту Євро, організація якого вперше була доручена представникам Східної Європи.

Другий аспект – це інвестиційно-інфраструктурні перетворення, що мають відбуватися в обох країнах. Визначено складники, які зумовлюють економічні ефекти від проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Інвестиції у спортивну інфраструктуру (стадіони, тренувальні бази), які створюють додану вартість в даній галузі.

Витрати туристів-відвідувачів спортивних подій, яких очікується близько півмільйона (готелі, ресторани, квитки, сувеніри тощо). За статистикою іноземні «футбольні» туристи витрачають на 50% більше від звичайних туристів [7].

Прогнозується значний розвиток туризму. Кожний, хто відвідає нашу країну під час фіналу Чемпіонату Європи 2012 року, провокує притік іще багатьох туристів і у наступні роки. Для їх потреб передбачається побудувати 25 готелів 5-зіркової категорії, 82 – 4-зіркової, 124- 3-зіркової. Інвестиції у будівництво і реконструкцію готелів до Чемпіонату Європи 2012 оцінюють в 1 млрд. євро.

Вплив на різні сектори економіки спричинений фінансуванням заходів, пов’язаних із чемпіонатом. Євро-2012 має стати рятівником для будівельної галузі, яку зараз охопила криза. Будівля споруд для чемпіонату може зупинити зростання безробіття серед будівельників і зумовити повернення громадян, які виїхали з України на заробітки.

Щодо сфери послуг, то вона також не відставатиме від будівництва. Новоспоруджені готелі, аеропорти потребуватимуть кваліфікованих працівників усіх рівнів. Збільшення інтересу до України з боку іноземців надасть нового імпульсу туристичній галузі. Різко зросте попит на знавців та, відповідно, викладачів іноземних мов. Потрібні будуть також працівники, які доглядатимуть за новими стадіонами та дорогами. [4].

Інші ефекти, безпосередньо не пов’язані із спортом. Наприклад, модернізація транспортної інфраструктури (дороги, аеропорти, громадський транспорт). Справді революційні перетворення у цій сфері в Україні повинні значно підвищити пропускну здатність 13 аеропортів. Євро-2012 передбачає появу в них сучасних терміналів достатньої пропускної здатності, європейський рівень сервісу для пасажирів і обслуговування літаків, поновлення маршрутної мережі, заохочення нових перевізників.  Масштаби робіт в цій галузі настільки великі, навіть при умові виконання усіх проектів розвитку в кожному з аеропортів – по міркам УЄФА – буде нестача пропускної здатності [6].

Третій аспект – це стратегічний вимір. Польща – член ЄС, Україна – ні, але обидві країни разом реалізують проект європейського масштабу. Ця співпраця, безсумнівно, наблизить нашу державу до Європи. Тому переоцінити важливість проекту дуже складно. Це важливий політичний проект, який матиме для двох держав виняткове політичне, економічне, гуманітарне та іміджеві значення. Успішне проведення Євро-2012 стане вагомим кроком, який сприятиме повномасштабній європейській інтеграції України.

Серед негативних впливів, які може принести Євро-2012 Україні:

– екологічні наслідки (у зв‘язку із пришвидшеними темпами підготовки можливе недостатнє вивчення впливу будівельних проектів на довкілля)

– необхідність підтримки побудованих стадіонів та інфраструктури після завершення чемпіонату, адже таких значних потоків туристів надалі може не спостерігатися.

– погіршення іміджу України у разі неякісного проведення чемпіонату.

В Австрії та Швейцарії під час Чемпіонату Європи 2008 року спостерігався ефект витіснення. Десятки тисяч туристів, які в «нефутбольний час» відвідували ці країни, відмовлялись від поїздок, у зв’язку з підвищеним рівнем небезпеки на подібних заходах. Для Відня, наприклад, спричинений цим спад становив 42% загальної кількості традиційних туристів, або «мінус» 90 млн. євро. Проте даний ефект є скоріше позитивним, ніж негативним для України, де кількість іноземних туристів незначна. Тому ефект витіснення практично дорівнює нулю. [10]

Фактором, який істотно впливає на підготовку до проведення Євро-2012 є світова економічна криза, яка може внести корективи як у бюджет чемпіонату, так і в особливості його організації. Існує загроза недостатнього залучення інвестицій, зміни розмірів фінансування із державного бюджету.

Однією із проблем є також те, що наша нормативно правова база не зорієнтована на вирішення актуального питання залучення інвестицій. Закордонний бізнес так і не отримав широко обіцяного і розрекламованого владою «єдиного інвестиційного вікна». Законодавство не гарантує інвесторові, що вкладені ним кошти повернуться.

Це потребує зважених та розумних дій влади та організаторів для підвищення інвестиційної активності та забезпечення стабільності економіки України загалом [1].

Висновки. Отже, у час економічного спаду, Євро-2012 дарує нам прекрасну можливість зміцнити міжнародний імідж країни, привабити закордонні та внутрішні інвестиції, розвивати існуючу та будувати нову інфраструктуру. Все це сприятиме нарощуванню економічної могутності держави та підвищенню стандартів життя населення. І, звичайно, Євро-2012 надасть величезний імпульс вітчизняному футболу. Достойна організація чемпіонату — питання національної гідності. Залишилося якісно реалізувати заплановане. Україна – країна з величезними можливостями. Євро-2012 – це найбільший проект, який можна реалізувати лише за співпраці усіх учасників організаційного процесу. Причому «бренд» європейського чемпіонату привабливий для бізнесу за будь-яких умов.

Таким чином у даній статті досліджено вплив проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 на економіку України. Описано як позитивні ефекти, такі як інвестиційно-інфраструктурні перетворення, покращення міжнародного іміджу України, так і негативні, зокрема, можливість неефективного використання окремих об’єктів після чемпіонату, екологічні наслідки. Крім того, оцінено вплив існуючої економічної ситуації на підготовку до проведення чемпіонату.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Постанова КМУ від 22 лютого 2008 р. N 107 «Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 937 ( 937-2008-п ) від 16.10.2008 N 205 ( 205-2009-п ) від 25.02.2009}
 2. Закон України «Про організацію та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» від 25.12.2008
 3. Алексєєв А.В. Зовнішні ресурси: як привабити та примусити працювати на економіку (інформаційно-аналітична записка) // Дзеркало тижня. – 2010. – №35. – С.16 – 17.
 4. http://www.president.gov.ua/
 5. http://www.euro-2012.if.ua/
 6. http://ru.uefa.com/
 7. http://www.liga.net/
 8. http://www.mail.ru/
 9. http://www.ukrstat.gov.ua
 10. http://www.kmu.gov.ua
 11. http://www.zakon.rada.gov.ua

Інші записи:

  Не знайдено

Економічного факультету

 • Посилання
  1. Пагор Валентин
   Пагор Валентин
   Вересень 29th, 2010 at 15:32 | #1

   Оцінка проблеми двояка. Та зараз якщо взялися, доводимо програму фінансування докінця, із тотальним контролем всіх витрат !!!

  2. Я-Українець
   Вересень 30th, 2010 at 22:18 | #2

   Дуже цікаво.. Може це буде поштовхом до розвитку країни…

  3. Макс
   Вересень 22nd, 2011 at 20:55 | #3

   Дуже цікава стаття, мені сподобалась

  4. Березень 26th, 2012 at 02:06 | #4

   не согласен

  1. Зворотні посилання відсутні.

  Публікація статті Опублікувати свою статтю