Специфіка Організації та Культової Практики в Бахаїзмі

В статті розглянуто особливості специфіки та культової практики релігії бахаї. Здійснена спроба оцінити і охарактеризувати особливості діяльності релігії бахаї в сучасному світовому суспільстві.

The features of specific and cult practice of religion of bahai are considered in the article. Realizable attempt to estimate and describe the features of activity of religion of bahai in modern world society.

Актуальність даного дослідження полягає у інтенсивному формуванні нових релігій у світі  їх специфіці культової та організаційної діяльності у сучасному плюралізованому суспільстві.

Мета та завдання  дослідження полягає. в тому , щоб на основі всебічного аналізу історичних реалій та доступного історіографічного матеріалу розкрити й факт неупередженої оцінки потенційного соціального і культового впливу релігії Бахаї.

Практичне значення отриманих результатів . Матеріали дослідження можуть бути використанні при розробці спецкурсів з Конфесійно-практичного релігієзнавства, неорелігій та історії релігії України, для подальших релігієзнавчих та соціальних досліджень.

Даний матеріал досліджували такі науковці як засновник Міжнародного Товариства Свідомості Крішни – Свамі Прабхупада, а також Ішен М.С. та іранська феміністка Іко Тахіре.

Завдання статті полягає  в розкритті  основи культової та організаційної діяльності релігії Бахаї.

Міжнародне Співтовариство  Бахаї  являє собою неурядову організацію, яка офіційно представляє всесвітню громаду багаї, що налічує більш ніж 5 мільйонів послідовників з більш ніж 2112 етнічних груп та майже кожної національності, класу і професії. Міжнародне Співтовариство Бахаї має значні громади у понад 232 країнах і територіях, 175 з яких організовані на національному (регіональному) рівні. [4,с.254]

Протягом багатьох років Міжнародне Співтовариство Багаї співпрацює з ООН. МСБ підтримує цілі Декларації ООН та бере участь у вирішенні багатьох питань, що стосуються кола діяльності Організації Об’єднаних Націй, а саме: покращення статусу жінки, соціально-економічний розвиток, охорона навколишнього середовища, прав людини, моральна освіта, захист миру. Співпрацюючи з різними спеціалізованими підрозділами ООН, МСБ намагається спиратися на досвід громад бахаї в цих та інших сферах життя. За період з 1986 по 1995 рр. Міжнародне Співтовариство Бахаї взяло участь у більш ніж 140 засіданнях ООН, виступило з понад 100 заявами. [12,с.107]

У 1987 році Генеральний Секретар ООН присвоїв Міжнародному Співтовариству Бахаї звання “Посол Миру” за значний його внесок у програму та цілі Міжнародного року миру, що був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН.

Міжнародне Співтовариство Бахаї видає щоквартальний бюлетень “ONE COUNTRY” англійською, французькою, німецькою, російською, іспанською та китайською мовами, який розповсюджується у понад 150 країнах світу. Це видання висвітлює питання соціально-економічних проектів, відносини в системі ООН та багато інших питань. [13,с.114]

Авторські права належать автору статті на www.naub.org.ua

Головна ідея віри бахаї – світова єдність. “Благополуччя людства, його спокій і безпека не будуть досягнуті доти, доки не буде міцно встановлена його єдність,” – писав Багаулла, засновник Віри багаї. З метою зміцнення миру, єдності й справедливості Міжнародне Співтовариство Бахаї веде тісне співробітництво з ООН, підтримуючи багато її цілей і програм.

Представники бахаї були присутні у 1945 році у Сан-Франциско при заснуванні ООН. У 1947 році Департамент суспільної інформації ООН офіційно визнав громади бахаї США та Канади. Наступного року  –  Міжнародне Співтовариство Бахаї як міжнародну неурядову організацію.

У травні 1970 року МСБ отримало консультативний статус в Економічній і Соціальній Раді ООН (ЕКОСОР), що гарантує співтовариству тісну взаємодію з Радою та її допоміжними органами у питаннях зміцнення соціально-економічного розвитку в усьому світі. У березні 1976 року співтовариству було гарантовано консультативний статус при Дитячому Фонді ООН (ЮНІСЕФ), який розширює можливості для взаємодії з ООН у питаннях зміцнення здоров’я, освіти й добробуту дітей. В 1985 р. МСБ заснувало відділ громадської інформації, а в 1989 – відділ охорони навколишнього середовища і в 1993 – відділ з питань покращення статусу жінки. [15,с.290]

Протягом останніх років відносини співтовариства з цими та іншими органами й агенціями зміцніли й поглибилися. Сьогодні, наприклад, співтовариство тісно співпрацює з Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ) ООН, з Програмою захисту навколишнього середовища ООН; існують спільні проекти з Фондом розвитку для жінок. Міжнародне Співтовариство Багаї бере активну участь в консультаціях ООН стосовно прав меншості, статусу жінок, попередження злочинів, профілактики вживання наркотиків, благополуччя дітей та руху за роззброєння.

Культ в бахаїзмі.

В бахаїзмі присутній культ поклоніння Богу ,який здійснюється завдяки храмам , зближуючи  людину з Богом .

Храми  бахаїзму або будинки поклоніння зведені у різних частинах світу. Двері храмів відкриті для кожної людини, яку б віру вона не сповідувала, а також для тих, хто не належить до жодної із конфесій. Бахаїсти поклоняються Єдиному Богу. Принципи всіх Пророків та релігій можна назвати універсальними, оскільки в них звучить Слово Боже із Священних Писань.

У богослужіннях бахаї не проголошують проповідей, не виконують жодних специфічних обрядів, які притаманні для  їхньої  релігії. Ви можете почути  у них молитви чи окремі уривки з Писань Авраама, Крішни, Мойсея, Зороастри, Будди, Ісуса Христа, Магомета, Баби та Багаулли. Їхні тексти часто супроводжуються музикою і виконуються хором. [20.с.76]

Будинки поклоніння є на усіх п’яти континентах. Архітектура символізує Бога, усіх Богонатхнених Пророків та усі релігії. Кожен храм має дев’ять входів. Через них символічно може прийти віруючий будь – якої з всесвітньовідомих релігій, звернутися у молитві до Єдиного Бога, що втілений в куполі як довершеній споруді. Храми являють собою відкриті приміщення. Гармонійні композиції внутрішнього оздоблення часто відображають  ідею бахаї про єдність у розмаїтті .  [8,с.123]

Перший з них побудований в Ашхабаді ще за часів царської влади .В 1902 році Абдула-Бага  затвердив проект спорудження будинку поклоніння в Ашхабаті ,а втором якого став російський архітектор Волков. Того ж  року заклали перший камінь у  цьому будівництвіі . На церемонії був присутній генерал-губернатор Туркестану Куропаткін . З 1907 року в храмі щонеділі проводились молитовні богослужіння ,відзначалися свята бахаї . Після репресій 1938 року ,коли громада Туркестану позбулася багатьох своїх членів через депортації та численні арешти , храм бахаїзму закрили для богослужінь .У 1948 році храм бахаї в Ашхабаті  зазнав  численних руйнувань , а у 1963 році взагалі був знищений , як багато інших культових споруд .[4,С.251]

Європейський храм поклоніння бахаї знаходиться у Лангенхайні (Німеччина),  що  на заході від Франкфурта . Щорічно на початку літа у ньому проводяться духовні фестивалі для всіх , хто сповідує ідею єдності , братства  та любові . Храм поклоніння бахаї , що в Азії  у передмісті Нью-Делі ,  відомий у всьому світі  як храм Лотоса . Він був збудований архітектором Сахбою , який став згодом  головним автором проекту  спорудження святих терас на горі  Кармель у місті Хайфа (Ізраїль ). На Африканському континенті перший будинок поклоніння бахаї  був споруджений на одній із чудових гір Канпали в  Уганді. Храм бахаї на Американському континенті (поблизу  Чикаго) є національним надбанням та гордістю  усіх його мешканців , він входить до реєстру памяток національного значення  США. Біля нього збудували допоміжний заклад – будинок для пристарілих .

Архітектура будинків поклоніння пронизана оптимізмом , притаманним громаді бахаї ; вони твердо переконані ,що з часом більша частина людства буде сповідувати вчення Багаулли , вірять також , що загальна криза , яка все більше поглиблюється, стане тим чинником , який примусить людей усього світу звернутись  до пошуку істини , а  це призведе до  збільшення  ролі  духовності  у  житті  людей .Відкритість архітектури храмів , злиття у проектах різних стилів , богослужіння , з яких  виключено проповіді (так званий церковний ритуал) –  все це  відображає  прагнення до  радісного майбутнього.[20,С.82]

У бахаїзмі  немає професійних священиків , які б вирізнялися від єдиновірців особливими привілеями , оскільки вважається , що тільки в період свого дитинства людство потребувало духовного керівництва , справжнє призначення якого зробити людей здатними  обходитися без нього, дивитися на  божественні  явища своїми очима й  сягати власним  розумом .Нині завдання духовенства визнається виконаним, і мета вчення бахаїзму – завершити цю роботу , зробити людей незалежними від усього, крім Бога , щоб вони могли звертатися до нього безпосередньо  через  посланців. На відміну від християнства ,  бахаїзм не має вироблених ритуалів і церемоній. Батьки виховують дитину на засадах власного вчення : з п’ятнадцяти років вона стає особисто відповідальною за виконання заповідей вчителя. Людина ,яка визнає Багауллу Божим пророком , заявляє про свою віру найближчим місцевим духовним зборам, які після розгляду прохання приймають Ії без будь-яких церемоній перед громадою.  Якщо людина вирішує , що більше не вірить  у вчення Багаулли й хоче вийти з громади , вона вільна це зробити , повідомивши місцеві духовні збори . Багаулла   звів обряди до мінімуму. Він наказав  кожному щодня  читати одну з трьох обов’язкових  молитов і , крім того , читати інші молитви й тексти Святого письма ,як у повсякденному житті , так і на загальних зборах  бахаї .[20,С80]

В бахаїзмі є свій власний календар, що складається з 19 місяців ,в кожному з яких  19 днів .

Отже , розглянувши культ  бахаїзму,  можна відверто сказати , що останній не є універсальним і нічим суттєво не відрізняється від інших культів інших релігій ,  хоча, як  пишуть  бахаїсти  , в них немає глави церкви і священиків , але це  неправда, бо главою усіх  бахаї є нащадок Багаулли .

Список використаних джерел.

1.Зданович Л. Великие тайны пророков.-СПб: Виче,2006.-465с.

2. Ишен. История мировых религий .- СПб : Виче, 2007 .- 380.с.

3.Кислюк К.В. Кучер О.М. Релігієзнавство.- К. Кондор, 2007.- 646 с.

4.Релігієзнавчий словник/ за ред. А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

5. Павлов С. В. Географія релігій: Навчальний посібник/ за ред. Мезенцева К. В., Любіцева О. О. – К.: Артек, 1999. – 504с.

6.Релігійна панорама//Конфесії бахаї. -№6. – 2004. –С.76-85

7. Послання Багаулли .[Електроний ресурс.]. – Режим доступу: http: // www.bahai.org.ua.

8.Культ у релігії Бахаї. .[Електроний ресурс.]. – Режим доступу: http: // www.bahai.org.ua.

Інші записи:

  Не знайдено

Гуманітарний факультет

 • Посилання
  1. Маряна
   Березень 30th, 2010 at 18:16 | #1

   мій тобі респект!) молодець!!!

  2. Gnoseolog
   Березень 30th, 2010 at 18:24 | #2

   Дуже гарна публікація!!! Чекаю на нові статті!

  3. Березень 30th, 2010 at 21:57 | #3

   Написано супер, можна сказати, зразок статті високої якості.

  4. o.k.
   Березень 31st, 2010 at 21:21 | #4

   стаття не розкриває сутності релігії бахаї.
   бахаїти декларують не лише єдність людства, а й єдність релігії. поява кожного пророка є зумовлене певною історичною епохою: чи то Моісей, чи то Будда, чи то Ісус і т.д. це до речі і символізує девятикінечна зірка. http://2.bp.blogspot.com/_4P2wBB4mhQU/SosbVQYfLpI/AAAAAAAABrw/18c823Cbdkc/S280/DSC06552.JPG

   немає спроб аналізу цієї претензійності віри Бахаї на синтез усіх релігій, а також також позиціонування себе як релігію сучасності.
   висновок ненауковий.

  5. Богдан
   Квітень 1st, 2010 at 07:52 | #5

   Стаття дуже хороша,розкрита повністю тема,а коментар щодо не розкриття теми зовсім не вірний виднощо особа не знайома х релігієзнавством.”немає спроб аналізу цієї претензійності віри Бахаї на синтез усіх релігій” в статті не полягає розкрити синтез усіх релігій,а метою є розкрити специфіку культової практики релігії бахаї.

  6. Анонімний
   Квітень 2nd, 2010 at 11:29 | #6

   Шановний Богдане! одразу видно що про віру бахаї ви знаєте лише із цієї статті до того ж важко сперечатись з людиною, яка не розуміє сенс речення, а лише його окремих слів, але я спробую.
   не можна говорити про релігію не зазначивши основних її постулатів. у бахаї їх декілька – серед яких чи не основним є єдність релігії. перед тим як почати говорити про обєкт дослідження, слід його окреслити. а про віру бахаї не можна говорити поза контекстом цього постулату, який вирізняє віру бахаї спосеред інших релігій
   до того ж як можна говорити про організацію віри бахаї не згадавши про Всесвітній Дім Справедливості – верховний духовний та адміністративний орган бахаітів. А також про інші адміністративні органи, такі як Континентальні Колегії Радників, Місцеві та Національні Духовні Збори тощо. Нічого не зазначено про виборну систему, яка є кардинально новим принципом організації для релігій.
   Щодо висновку, який як на мене є ознакою профанації науки, автор посилається на нащадка Багаули. якого? у нього було 14 дітей. для мене очевидно що йдеться про Аблдул-Баху. але чомусь автор спираючись на нього у вистовку – в тексті статті не дає пояснення хто він і яку роль відіграє у релігії бахаї.

  7. Касьяненко Руслан Вікторович
   Касьяненко Руслан Вікторович
   Квітень 20th, 2010 at 08:23 | #7

   на мою думку, бахаї це релігія, котра б мала лобіюватися глобалістами (типу єдність людства і все таке)) це одна з тисяч штучно створених релігій, які не можуть природно і невимушено існувати в сучасному суспільстві разом з християнством чи мусульманством…

  1. Зворотні посилання відсутні.

  Публікація статті Опублікувати свою статтю