Теоретичні аспекти вивчення феномену кризи у політичних дослідженнях

22 Червня, 2009 року

crisis

У статті здійснений теоретичний аналіз поняття «політична криза». Вихідною тезою роботи є твердження про те, що криза є умовою, а не наслідком конфлікту. Обґрунтуванням цієї тези є модель політичного циклу, у якій криза розглядається у зв’язку з такими явищами, як стабільність та розпад. Модель передбачає нелінійне та інваріантне пояснення політичного процесу.  Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Serhy Yekelchyk. Ukraine: Birth of a Modern Nation. New York: Oxford UP, 2007. Index. Recommended Reading List. xvi + 280 pp. Paper.

19 Червня, 2009 року

Unpredicted and unpredictable current events in Ukraine spark a strong demand for constant rethinking of its history and politics in the form of new monographs, articles, and other publications. How do such works help us reassess the Ukrainian situation? This volume will be examined with that question in mind. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

А БАТЬКІВЩИНА У ВСІХ НАС ОДНА… Махно Василь. Cornelia Street Cafe: Нові та вибрані твори

17 Червня, 2009 року

Збірка відкривається 16-сторінковою передмовою Богдана Рубчака ”Мандрівник, іноді риба”. Автор передмови професійно і детально представляє самого поета і його поезію, звертаючи особливу увагу на нью-йоркський період, часто порівнюючи його з початковим, тернопільським. Рубчакові вдається чітко і відверто сформулювати основну дилему Махнової поезії: “Mожливо, найнебезпечніша кладка, якою ходить поет, – це творче життя над пропастю між батьківщиною й чужиною” (с. 22). Читати далі…

Факультет романо-германських мов

І знову дещо про канадську Україну: погляд із Чернівців… (і реакція на нього із самої Канади) Макар Віталій. Соціально політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство Канади

17 Червня, 2009 року

Книжки до своїх читачів потрапляють різними шляхами. Цю я знайшов на стенді нових надходжень бібліотеки Альбертського університету. Важко було оминути таке розкішне видання. А потім миттєво привернув увагу сам зміст… Читати далі…

Факультет романо-германських мов

За яким сценарієм розвиватиметься конституційний процес в Україні?

12 Червня, 2009 року

 

1204108136

Питання про напрям подальшого розвитку конституційного процесу в Україні є одним із найактуальніших у фаховому середовищі та українському політикумі й у значній мірі зумовлене альтернативним баченням як самого змісту подальших конституційних змін, так і способу їх внесення головними учасниками конституційного процесу.

Читати далі…

Правничий факультет

Ібн Хальдун. Мукаддіма (фрагменти)

9 Червня, 2009 року

qalaafig23

Будь-які філософські (і не дуже) міркування про реальність як множину навколишніх речей вирізняються з поміж інших думок однією характерною рисою: або говориться, що ця реальність є, або стверджується, що її немає. Можна, поза будь-яким сумнівом, сказати, що реальність така, сяка, або якась там інакша взагалі; можна відкинути поняття реальності, можна говорити, що ми включені у реальність, що ми – надреальність, що є ще й якісь інші реальності…

Читати далі…

Гуманітарний факультет , , ,

Україна та європейський союз на шляху до нової базової угоди

9 Червня, 2009 року

71

Первинний термін дії базового договору між Україною і Європейським Союзом – Угоди про партнерство і співробітництво (далі – УПС) – становив 10 років і закінчився 1 березня 2008 р. І хоч УПС містить механізм автоматичної пролонгації в разі відсутності заперечень однієї зі сторін, об’єктивні реалії спонукали обидві сторони до початку переговорів про укладення принципово нового договору (робоча назва української сторони – новий базовий договір, а в термінології ЄС використовується поняття «New Enhanced Agreement», тобто «нова посилена угода») [8, 8]. Зрозуміло, що після десятирічного співробітництва між Україною та ЄС у форматі УПС взаємні договірно-правові зобов’язання потребують суттєвого розширення. Тим більше, що в лютому 2008 р. завершився термін дії основного спільного документа в рамках Європейської політики сусідства – Плану дій Україна–ЄС, що ще більше актуалізувало необхідність обговорення і закріплення нових договірних рамок у відносинах між Україною та ЄС. Нова угода покликана визначити і юридично закріпити формат відносин для наступного етапу співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Посольський звичай у стосунках між Річчю Посполитою та Кримським ханством (початок ХVІІ ст.)

9 Червня, 2009 року

У статті на прикладі посольств Речі Посполитої, очолюваних королівським секретарем Лаврином Пісочинським) (1601, 1602, 1603 рр.) простежується дипломатичний церемоніал та етикет, характерний для двору кримського хана. Встановлено, що обов’язок забезпечення іноземних посольств на території Кримського ханства покладався на кримську дипломатію, але вона від цього обов’язку інколи ухилялася. Виявлені факти порушення дипломатичного протоколу з боку дипломатичної служби хана, проаналізовано вплив «братства» і дарів на стан відносин між Річчю Посполитою і Кримським ханством.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Мова газетних текстів як засіб впливу на читача

6 Червня, 2009 року

Газетні публікації, поряд з Інтернетом та теленовинами, є одним з найпоширеніших джерел повідомлення інформації, якими користується суспільство. З їх допомогою можна дізнатися про останні події, що відбуваються в межах міста, країни чи міждержавного простору. Таким чином, друковані ЗМІ висвітлюють новини різного рівня значущості.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

ПОГЛЯД З-ЗА ОКЕАНУ Луцький Юрій. На сторожі. – Київ: Критика, 2000. – 111 с.

6 Червня, 2009 року

Останнім часом українська мемуарна проза збагатилася цінними творами. Дилогія Юрія Луцького (перша частина “На перехресті”, Луцьк, 1999) по праву ввійшла у це коло. Щирі та відверті роздуми Луцького про час, про себе, друзів, Україну, наукову діяльність в Канаді знайшли і обов’язково ще знайдуть свого читача. Книжка зацікавить молодше покоління. Вона підказує, як не розміняти себе на дрібниці, як не піддатися кон’юнктурним міркуванням в ущерб моральності та духовності, як зберегти свою цілісність і гармонію в сьогоднішньому суперечливому та мінливому світі. Одержимий ідеєю популяризації українського красного письменства на Заході, автор зумів підготувати численні антології, збірники, написати власні статті та монографії. По його англомовних книгах сьогоднішня канадська та американська молодь дізнається про українську літературу, вперше відкриває для себе Шевченка, Гоголя, Куліша, Хвильового.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Peculiarities of Newspaper Discourse in Canadian Periodicals

6 Червня, 2009 року

In the last years of the 20th century textual linguistics, with which the notion of “discourse” is closely connected, has started developing rapidly. As a result, discourse has become one of the most significant fields of scientific research. Despite the increase of its significance, some kinds of discourse remained relatively unattended. Among them newspaper discourse, the careful investigation of which made the major focus of our research. In addition, few attempts have been made to investigate the peculiarities of Canadian periodicals. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Гарантії реалізації прав потерпілої від злочину особи на стадії порушення кримінальної справи

5 Червня, 2009 року

Після закріплення в Кримінально-процесуальному кодексі України принципу диспозитивності, постала необхідність переглянути чинний кримінальний процес з точки зору забезпечення необхідної і достатньої активності потерпілого як суб’єкта кримінально-процесуальних відносин.

Читати далі…

Правничий факультет , , ,

До теорії теорії змови

5 Червня, 2009 року

Сучасність дає нам безліч прикладів конспіративістських теорій, чи простіше кажучи, так зв. теорій змови. «Наукові» праці і «документальні» фільми пропонують нам альтернативне бачення і пояснення подій у світі, відшуковуючи смисли та задуми, які приховують від простого обивателя «франк-масони», «сіонські мудреці», «євреї-банкіри», «таємні клуби і товариства» і под. Інтелектуали бідкаються, що критичних досліджень теорій змови у рамках філософії, політології та соціології при цьому не так уже й багато, хоча величезна кількість прикладів теорій змов у сучасному культурному просторі зумовлює те, що, без сумніву, вони постають своєрідним соціальним чинником, який впливає на суспільну свідомість і може активно формувати і визначати соціально-політичну та культурну дійсність. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , , , ,

OДІСЕЯ СЛАВІСТA Джун Дутка. Краса переходу: Кость Андрусишин. Одісея славіста. – Едмонтон – Торонто: Видавництво Канадського інституту українських студій, 2000. – 125 с. (англійською мовою)

5 Червня, 2009 року

“Ми не святіші, ніж інші професії”

Елейн Шоуолтер, Спеціальний міленіумний збірник Асоціації сучасних мов. Грудень 2000. – Том 115. – Число 7: с. 1945.

Останнім часом значно зросло зацікавлення біографічними та aвтобіографічними творами. Публікації журналу “Дзвін”, присвячені вченим Львівського регіону, слугують яскравим тому підтвердженням. Але все ще в цьому напрямку відчувається значна прогалина. Життєвий досвід та дослідницька робота, науковий вклад багатьох визначних вчених нашого часу досить часто залишається непідсумованим, узагальненим, або навіть просто розглянутим після їх смерті. Особливо це стосується першовідкривачів славістичних студій (славістики), і зокрема україністики, за кордоном. Не буду вживати тут слова “діаспора”, бо йдеться, власне, про значно ширший і об’ємніший територіальний вплив того чи іншого вченого, зокрема, поширення україністики в англомовному середовищі. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Питання про протопласт роду князів острозьких

5 Червня, 2009 року

1204198980_0802261446561

Документальних джерел, які дали б змогу прослідкувати діяльність родини Острозьких, збереглося не так то вже й багато. Та й то переважно вони стосуються пізніших часів – ХУІ та ХУІІ ст. Дискусійним залишається питання щодо походження цього князівського роду. За часів Василя Острозького спостерігалося намагання утвердити думку, що цей рід веде свій початок від Рюриковичів. Зокрема, така думка була представлена в панегіричній поемі придворного поета князя В.Острозького Симона Пекаліда “Про Острозьку війну…” (1600). У цьому творі навіть була вміщена своєрідна міфопоетична генеалогія даного роду /1/. Острозьких як продовжувачів справи Рюриковичів розглядав автор ще однієї латиномовної поеми “Дніпрові камени” (1618) /2/, який, імовірно, був людиною, наближеною до князів Заславських, що знаходилися в той час у близьких родинних стосунках з Острозькими /3/. Захарія Копистенський у апології “Про пресвітлого та преславного Василія, князя Острозького, воєводу Київського”, що ввійшла до його полемічного твору “Палінодія”, проводить думку, що цей рід веде свій початок від Володимира Святославовича і Данила Галицького /4/. Острозькі як потомки князя Данила представлені в “Хроніці” Феодосія Софоновича – одному з найвизначніших джерел та пам’яток української історіографії другої половини ХУІІ ст. /5/.

Читати далі…

Гуманітарний факультет


Публікація статті Опублікувати свою статтю