Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об’єкт державного управління

13 Вересня, 2009 року

1248932591_delovoy_turizm1

Вплив інформаційного забезпечення та власне інформаційних технологій на розвиток туристичної діяльності надзвичайно великий, оскільки прямо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного окремого суб’єкта управління, такі усієї сфери державного управління туризмом. Це прямо впливає на конкурентноздатність країни на сучасному ринку туристичних послуг. Інформаційно-технічна революція змінила характер і методи здійснення управління туристичною діяльністю як на національному, так і на регіональному рівні. Використання можливостей технічного обміну сьогодні дозволяє легше і швидше вирішувати завдання стратегічного, тактичного та операційного управління, маркетингового планування. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Регіональне управління туризмом в малих містах Рівненської області

13 Вересня, 2009 року

d180d196d0b2d0bdd0b51

В статті здійснюється спроба розгляду основних аспектів державного управління туризмом на регіональному рівні. Особлива увага приділяється визначенню сучасного стану та ступеня включення малих міст Рівненської області в туристичну інфраструктуру регіону.
Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Перспективи розвитку туристичного комплексу міста Острога: потенційні можливості місцевої інфраструктури

13 Вересня, 2009 року

d0bed181d182d180d0bed0b3-2

На сьогодні Острог так само, як і більшість малих історичних міст України, стає одним з останніх осередків збереження історико-культурного надбання українського народу, виконує функцію духовного відродження нації, а його основним завданням є плекати історичні, культурні, етнографічні традиції, розвивати характерні для цієї місцевостей народні промисли та ремесла. Тому дослідження відповідного інформаційного забезпечення туризму та активне його впровадження в цьому регіоні допоможе розвитку та пожвавленню нелегким процесам його становлення, а також сприятиме достовірному інформуванню екскурсантів та всезагальному ознайомленню з історією, легендами та “бувальщинами” краю. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Огієнко як дослідник культурно-освітньої діяльності князя Василя-Костянтина Острозького

9 Вересня, 2009 року

Доля Івана Огієнка частково була пов’язана з Острогом. Саме тут він екстерном закінчив гімназію в 1903 р., одержавши атестат про середню освіту.
Перебування в Острозі не могло не вплинути на майбутнього вченого. Тут він мав можливість познайомитися з багатьма пам’ятками давнини, зокрема, із залишками колишнього замку князів Острозьких. Це було не останнім чинником, який визначив його інтерес до дослідження історії Острозького князівства, передусім діяльності князя Василя-Костянтина Острозького.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

ОЛЕГ КАНДИБА І УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ В АМЕРИЦІ: 1937 – 1939

21 Серпня, 2009 року

6f8b17ee-d3d6-4414-8550-f40aa76566a5_mw800_mh600

У дослідженні наукової праці Олега Кандиби було визначено періодизацію його наукової діяльности[1]. Перший період охоплював роки 1925 – 1930, коли він студіював і одержав докторат з Карлового університету, та розпочав науково-дослідну археологічну працю. Другий період тривав від 1931 приблизно до кінця 1940 року. Саме цей період став “золотою добою” його діяльности і творчости, коли з’явилися його головні наукові праці. О. Кандиба тоді співпрацював з Гарвардським університетом і Американською Школою Передісторичних Дослідів (American School of Prehistoric Research), Українським Вільним Університетом і займався створенням першої української наукової установи в Америці – Українського Наукового Інституту. По поверненні з США осінню 1938 р. він продовжував суспільно-політичну, культурну та наукову працю в Карпатській Україні. Починаючи від 1937 року, Олег Кандиба (псевдоніми “Ольжич”, “Кардаш”) очолював Культурну Референтуру Проводу Українських Націоналістів ОУН (КР ПУН)[2] і відповідав за розбудову сектору української культури в контексті української націоналістичної ідеології[3]. Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Mentalna geografia Europy

9 Серпня, 2009 року

untitled-1

Antologia Znikająca Europa, stanowi realizację idei książki opowiadającej o zapomnianych, porzuconych miastach współczesnej Europy, takich jak: Werzbolowo, Wardo, Ada-Kale, Kapustin Jar, Pogradec, Safolk i inne1. Chodzi o miasta, która noszą na sobie piętno końca – niektóre rzeczy zmieniły się w nich tak bardzo, że nie można już ich rozpoznać. Miasta te są niszczone albo ręką człowieka, albo przez siły przyrody i najlepiej, według redaktorów, można je określić angielskim terminem Last&Lost. Twierdzą oni, że ów termin świetnie pasuje do krajobrazów poznaczonych wojnami, wysiedleniami, ludobójstwem, ujarzmianiem przyrody. Ogółem te “utracone, porzucone, zdradzone przez historię i naturę tereny” posiadają niezwykły, nierealny urok, którego opisanie i nazwanie jest celem Znikającej Europy. Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

Ідентифікація кандидатів під час виборів як чинник електоральних симпатій виборця: комунікативний аспект місцевих виборчих кампаній

25 Липня, 2009 року

Політична ідентифікація кандидатів під час виборів як важливий чинник електоральних симпатій виборця є доволі важливим напрямком досліджень сучасного виборчого процесу. Адже проблема пошуку «свого» і, відповідно, відштовхування «чужого» переслідує людину, майбуть, із самого її початку життя як істоти соціальної. Безумовно, на свою поведінку у соціумі людина початково накладала нормативи із дикої природи – бо, власне, правила існування у безжальному і дикому світі було першим «антропологічним університетом» для Homo sapiens.

Читати далі…

Гуманітарний факультет , ,

КОЛЕКЦІЯ УІТ В ІНСТИТУТІ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ПРИ НАУОА

9 Липня, 2009 року

Важливою інтегральною частиною українства є його діаспора, представники якої протягом багатьох років зробили суттєвий внесок в дослідження різноманітних проблем у різних галузях науки, творили власні наукові установи, громадські та церковні організації, і сьогодні переважно живуть проблемами далекої батьківщини. Про українську діаспору як явище існує низка досліджень в зарубіжній і материковій українській історіографії. Дослідники відзначають високу національну свідомість і прагнення зберегти свою національну ідентичність в чужому світі, притаманну більшості вихідців з України, особливо представників повоєнної хвилі еміграції. Але загальновідомим є також факт, що значна частина українців, народжених поза межами етнічної батьківщини, вже є американцями, канадцями і т.д. українського походження. В таких умовах часом постає проблема збереження бібліотечних колекцій і архівів представників старшого покоління, яких, на жаль, залишається все менше. Поруч з американськими, канадськими, французькими, австралійськими та ін. архівами та бібліотеками, куди потрапляє частина таких приватних, а часом і громадських збірок, можливість ближчого і глибшого вивчення інтелектуальної спадщини діаспори має використати й батьківщина. Саме тому необхідно намагатися сприяти передачі до бібліотек, архівів і науково-дослідницьких центрів України таких книжкових колекцій і архівних зібрань.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

ОПТИМІЗМ І МАЙСТЕРНІСТЬ РІВНЯНОК

4 Липня, 2009 року

Бондючна Юлія. Не ходіть по душах: Поезії. – Рівне: “Азалія”, 2005. – 48 с.

Костюкевич Юлія. А давай поговорим про вічне… – Рівне: “Волинські обереги”, 2006. – 40 с.

Гузенкова Дарина. Обов’язково збудеться! Вірші. – Рівне: “Волинські обереги”, 2006. – 52 с.

 

В один з передноворічних суєтних вечорів я зайшов в рівненську книгарню. Хотілося ознайомитися з поезією молодих авторів. Купив три книги, які прочитав уже в Канаді. Результатом є ця рецензія.

Збірка Юлії Бондючної ритмічна, енергійна, рвійна. Їй притаманний магнетичний внутрішній імпульс. В ній голос часу і плин історії. Юлія закликає до тиші. В час мітингових страстей і передвиборчого запрограмованого політичного словоблуддя її іронічні рядки звучать як ніколи актуально:

 

                        Я тишу слухала, а ви на вухо,

                        Неначе слон, зненацька наступили (с. 9) Читати далі…

Факультет романо-германських мов

ТАК БАТЬКІВЩИННО ОТУТ МЕНІ … Пухонська Оксана. Крізь вени Всесвіту: Поезія. – Тернопіль: Лібра Терра, 2008. – 100 с.

3 Липня, 2009 року

Передмову до книги студентки Острозької академії написав Ігор Павлюк, викладач одного з курсів спеціальності ”Літературна творчість”. Автор передмови підмічає органічне язичесько-християнське поєднання витоків її поезії, глибоку закоріненість в рідну землю, глобальну рвійність та незнищенність духу, ”амазонськість” натури та вміле володіння технікою віршування. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Українська зарубіжна історіографія: до проблеми образу

30 Червня, 2009 року

Загальне поняття “образ” є мультисемантичним і використовується в різних галузях сучасного гуманітарного знання. В історіографії категорія “образ науки” охоплює уявлення конкретного соціуму про предмет, методи, функції науки, її місце в суспільстві, соціальний статус. Говорячи про образ (точніше, образи) української зарубіжної (еміграційної, західної, діаспорної) історіографії, ми маємо на увазі суб’єктивну рецепцію, уявлення про структуру наукового життя, персоналії, методи і функції науки, науковий доробок українських зарубіжних істориків в середовищі т.зв. материкової (тієї, що функціонує в Україні) наукової спільноти. Це уявлення не є сталим, воно змінюється з плином часу внаслідок різноманітних чинників. Зміни образу української зарубіжної історіографії значною мірою пов’язані зі зміною ідеалу науковості материкових дослідників. З поширенням впливів постмодерну з його прагненням відмови від національного, формуванням нових поглядів та підходів до вивчення історії, прагненням об’єктивності наукового дослідження певного негативного відтінку набув й образ української зарубіжної історіографії, в своїй засаді національної. Враховуючи суб’єктивний характер поняття, підкреслимо, що, з одного боку, можна говорити про образ, загальнопоширений на певному етапі наукового розвитку, з іншого – про індивідуальну рецепцію материковими істориками як історичної науки в діаспорі в цілому, так і творчості окремих вчених, що може різнитися в залежності від власного історіографічного досвіду, методологічних уподобань тощо. З огляду на обмежений обсяг статті, в ній висловлені лише деякі роздуми, які, на нашу думку, сприятимуть уточненню сучасного образу української зарубіжної історіографії, що, можливо, пізніше переростуть в ширше дослідження.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації

23 Червня, 2009 року

documents

Основна функція будь-якої установи — прийняття управлінських рішень. При цьому вихідні дані для прийняття рішень, необхідна інформація і самі рішення представляються у вигляді службових документів.

Організування роботи зі службовими документами – це створення умов, які забезпечують зберігання необхідної документної інформації, її швидкий пошук, оперативність переміщення й виконання, а також забезпечення умов для всіх видів робіт з документами з моменту складання чи отримання до знищення або ж передавання в архів – становить єдиний технологічний цикл і є важливим організаційним чинником управлінської діяльності [2, с. 324]. ДСТУ 2732:2004 «Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення понять» визначив сутність цього технологічного процесу як «організування документообігу, формування справ, зберігання службових документів та користування ними у поточній діяльності установи» [4, с. 8]. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Корпоративізм (корпоратизм)

23 Червня, 2009 року

(Запропонована стаття була підготована для публікації у “Політичній енциклопедії”)

Цей термін має різне значення у різних контекстах. Він походить від назви об’єднань ремісників і митців, що виникли у містах середньовічної Італії. В первинному значенні термін відображає тогочасні уявлення про цілісність суспільства, від лат.  Сorpus – тіло, яке складається з різних утворень – цехів, гільдій, університетів, які виконують властиву їм роль у суспільстві.  Останнім часом у словосполученні «корпоративні інтереси» термін почав означати перевагу інтересів приватних об’єднань над інтересами громадян. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Бенедетто Кроче (Benedetto Croce)

22 Червня, 2009 року

d0b1d0b5d0bdd0b5d0b4d0b5d182d182d0be-d0bad180d0bed187d0b5

(Запропонована стаття була підготована для публікації у “Політичній енциклопедії”)

Нар. 25 лютого 1866 р. в м. Пескасцеролі (біля Неаполя).

Пом. 20 листопада 1952 в Неаполі.

Італійський філософ – ідеаліст, літературний критик, історик і політик. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Джованні Джентіле (Giovanni Gentile)

22 Червня, 2009 року

d0b4d0b6d0bed0b2d0b0d0bdd0bdd196-d0b4d0b6d0b5d0bdd182d196d0bbd0b5

(Запропонована стаття була підготована для публікації у “Політичній енциклопедії”)

Народився 30 травня 1875 р. в м. Кастельветрано, Сицилія, Італія;

помер 15 квітня 1944 р., Флоренція, Італія.

Італійський філософ,  педагог, історик, видавець, громадський і політичний діяч.

Хоча творчість Джентіле найчастіше асоціюється з ідеологією фашизму, такий погляд надто поверхневий. Читати далі…

Факультет політико-інформаційного менеджменту


Публікація статті Опублікувати свою статтю