Розміщення статей студентами

Процес публікації студентських наукових статей складається з таких етапів:

1. Реєстрація на сайті Наукового блогу;

2. Ознайомлення з вимогами до форми, змісту статей Наукового блогу та особливості їх публікації. Текст вимог є в старост академічних груп, членів клубу Наукового блогу, співорганізаторів Наукового блогу;

3. Звернення до офісу Наукового блогу ауд. 45 (за кафе “Наминайко”) для проходження формальної експертизи та публікації наукової статті. (з 17:00 до 18:00 крім вихідних та п’ятниці або на великій перерві).

УВАГА!!! ВИМОГИ!!!

Вимоги до форми, змісту статей

Наукового блогу та особливості їх публікації

Користувач – студент (ка), автор наукової статті, яка опублікована у встановленому порядку на сайті Наукового блогу.

Співорганізатори Наукового блогу – Смалюк Тарас Васильович та Циборт Олександр Сергійович.

Учасники клубу Наукового блогу – уповноважені співорганізаторами з числа студентів особи, які діють в інтересах Наукового блогу.

1. Загальні положення

1.1. Студент, який має намір опублікувати наукову статтю на Науковому блозі, зобов’язаний самостійно зареєструватись на веб-сайті naub.org.ua. Під час реєстрації потрібно вказувати достовірні дані.

1.2. Вимоги є обов’язковими до виконання. Порушення вимог має наслідком відмову в публікації.

1.3. Стаття може бути відредагована співорганізаторами Наукового блогу чи видалена, якщо оформлення статті не відповідає встановленим вимогам.

1.4. Кожна стаття є об’єктом майнових і немайнових прав інтелектуальної власності її автора.

1.5. Лише автор статті несе відповідальність за її зміст.

1.6. Заборонено подавати до публікації наукові статті, що містять матеріали, які пропагують чи будь-яким іншим чином закликають до міжетнічної ворожнечі, расової нетерпимості, гендерної дискримінації, терористичних дій, схвально обгрунтовують вчинення геноциду, голодомору, вбивств. Такі статі будуть видалятись без попередження автора.

1.7. Статті, які не відповідають Вимогам, визнаються такими, що не підлягають публікації.

1.7.1. У разі якщо порушення Вимог буде виявлено після публікації, співорганізатори Наукового блогу мають право виключити статтю зі списку опублікованих статей Наукового блогу з повідомленням про це автора.

1.7.1.1. Співорганізатори повідомляють користувача про допущені порушення вимог шляхом відправлення електронного листа на попередньо зазначений користувачем е-mail, у такому випадку автор зобов’язаний звернутись в офіс Наукового блогу для редагування статті протягом 4 днів із моменту одержання електронного листа. У разі бездіяльності користувача співорганізатори мають право вилучити наукову статтю із сайту Наукового блогу без попередження.

1.8. Неподання роздрукованого варіанту статті є підставою для недопуску статті до публікації на Науковому блозі.

2. Вимоги до змісту статті

2.1. Текст статті повинен бути викладений українською, англійською, іспанською, французькою, італійською, німецькою, польською мовами.

2.2. До публікації допускаються лише наукові статті.

2.2.1. Обов’язковими елементами, згідно з вимогами ВАК України до наукових статей, є:

постановка проблеми;

анотація українською мовою (рекомендовано п’ять-шість рядків) та анотація англійською мовою (п’ять-шість рядків);

аналіз останніх досліджень і публікацій;

мета і завдання дослідження;

викладення основного матеріалу;

висновки;

список використаних джерел та літератури;

перелік ключових слів (не менше 8 )

(див. Зразок № 1).

2.2.2. Анотації подаються українською та англійською мовами (дві анотації). У випадку якщо стаття написана англійською чи іншою мовою, то потрібно спочатку помістити анотацію українською мовою, а потім – англійською.

2.3. У роздрукованому варіанті статті потрібно виділити курсивом назви перелічених у п. 2.2.1. обов’язкових елементів. Для електронного варіанту статті виділення – заборонено.

2.4. Наукова стаття попередньо подається співорганізаторам або учасникам клубу Наукового блогу в роздрукованому варіанті (див. Зразок №1). До роздрукованого варіанту статей, які подаються до публікації студентами, обов’язково потрібно додати коротку рецензію наукового керівника з вказівкою ПІП, посади викладача. Науковий керівник має обов’язково, власноручно, зазначити П.І.П. та особистий підпис на кожній сторінці роздрукованого варіанту статті.

2.4.1. Презюмується, що текст електронного варіанту статті, який надсилається адміністрації на електронну пошту student@naub.org.ua, або подається автором безпосередньо до офісу Наукового блогу (ауд. № 45) для публікації, є автентичним роздрукованому варіанту та відповідає вимогам п.п. 2.2.1., 2.2.3., 3.2.

2.4.2. У разі виявлення розбіжностей у погоджених текстах роздрукованого та електронного варіантів, співорганізатори Наукового блогу мають право вилучити статтю з сайту Наукового блогу без попередження.

2.4.3. Після подання схвальної рецензії та (або) допуску до публікації студент звертається до офісу Наукового блогу для погодження публікації із співорганізаторами Наукового блогу, учасниками клубу Наукового блогу.

2.4.4. Разом з роздрукованим варіантом статті подається електронний варіант, або надсилається на електронну адресу student@naub.org.ua у дводенний термін із моменту надання співорганізаторам роздрукованого варіанту статті.

2.4.5. Якщо електронний варіант статті не надіслано (не подано), співорганізатори мають право відмовити у публікації.

2.4.6. Кожна роздрукована стаття зберігається у співорганізаторів Наукового блогу, з обмеженням доступу до них сторонніх осіб.

3. Вимоги щодо оформлення статей

3.1. До роздрукованого варіанту статті ставляться такі технічні вимоги:

– шрифт – Times New Roman 10;

– ліве поле – 2 см;

– праве поле – 1,5 см;

– інтервал – 1;

– вирівнювання тексту – по ширині.

3.2. Електронний варіант статті повинен бути попередньо очищений від будь-якого форматування.

3.3. Разом з електронним варіантом студент має право додати зображення, яке має відповідати суті статті. Також це мають право зробити співорганізатори Наукового блогу на власний розсуд.

3.4. Таблиці, формули вставляються автором у статтю як графічні зображення у форматі .gif, .jpeg.

3.5. У разі якщо стаття не відповідає вимогам, то співорганізатори Наукового блогу мають право здійснювати технічне редагування (оформлення), не змінюючи тексту статті.

Зразок № 1 (роздрукований та електронний варіанти статей)

П.І.П.

Назва факультету

Назва спеціальності

Група

П.І.П. наукового керівника

Науковий ступінь, посада

Назва факультету

Сфера наукових досліджень

Назва статті

Анотація українською мовою (рекомендовано п’ять-шість рядків) та анотація англійською мовою (п’ять-шість рядків).

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета і завдання дослідження.

Викладення основного матеріалу.

Висновки.

Список використаних джерел та літератури.

Перелік ключових слів (не менше 8).

Дата_______________ Підпис автора

  1. Коментарі відсутні.
  1. Зворотні посилання відсутні.

Публікація статті Опублікувати свою статтю