Ім´я: Охріменко Ганна Валеріївна

Інформація про користувача: Викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Сфера зацікавлення: документаційне забезпечення управління в організації, інформаційно-аналітична робота.

Охріменко Ганна Валеріївна
Архів автора:

  Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації

  Червень 23rd, 2009

  documents

  Основна функція будь-якої установи — прийняття управлінських рішень. При цьому вихідні дані для прийняття рішень, необхідна інформація і самі рішення представляються у вигляді службових документів.

  Організування роботи зі службовими документами – це створення умов, які забезпечують зберігання необхідної документної інформації, її швидкий пошук, оперативність переміщення й виконання, а також забезпечення умов для всіх видів робіт з документами з моменту складання чи отримання до знищення або ж передавання в архів – становить єдиний технологічний цикл і є важливим організаційним чинником управлінської діяльності [2, с. 324]. ДСТУ 2732:2004 «Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення понять» визначив сутність цього технологічного процесу як «організування документообігу, формування справ, зберігання службових документів та користування ними у поточній діяльності установи» [4, с. 8]. Читати далі…

  1 коментар


Публікація статті Опублікувати свою статтю