Ім´я: Олена Василівна

Інформація про користувача: студентка 3-го курсу ф-ту політико-інформаційного менеджменту НаУ "Острозька академія"


Архів автора:

    Імідж держави на міжнародній арені: інформаційний аспект

    Червень 23rd, 2010

    Дана робота присвячується розгляду питання іміджу держави на міжнародній арені, чинників, які впливають на його формування. До уваги беруться особливості інформаційної складової іміджу держави. Звернено увагу на основні прийоми і засоби формування іміджу, а також  вплив інформаційних технологій і засобів масової комунікації на створення того чи іншого образу держави.

    Читати далі…

    ваш коментар буде першим


Публікація статті Опублікувати свою статтю