Ім´я: Глуходід Неоліна


Архів автора:

    Способи творення авторських неологізмів у романі Дж. Орвелла «1984»

    Червень 8th, 2010

    У цій статті розглянуто авторську лексику, виявлену у романі Джорджа Орвела «1984». Насамперед, у статті висвітлено способи творення авторських неологізмів та особливості їхньої семантики. Ключові слова: Новомова, способи творення слів, основоскладання, акроніми, суфіксація, префіксація, абревіація, лексикологія, множина. This article deals with the author’s vocabulary in the novel ‘1984’ by George Orwell. The article explains the ways of creating the author’s neologisms and the peculiarities of their meanings. Key words: Newspeak, ways of word building, compounds, acronym, suffixation, prefixation, abbreviation, plurality, lexicology. Читати далі…

    ваш коментар буде першим


Публікація статті Опублікувати свою статтю