Ім´я: Кашпрук Наталія

Інформація про користувача: Студентка магістеріуму спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" Національного університету "Острозька академія"

Кашпрук Наталія
Архів автора:

  АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКСПАНСІЇ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

  Травень 26th, 2010

  Анотація. Стаття присвячена розкриттю сутності проблеми міжнародної інформаційної безпеки та ролі Сполучених Штатів Америки у глобальних інформаційних процесах. Також подається опис системи інформаційного забезпечення державної політики США та дипломатії інформаційної експансії як «американського» виду публічної дипломатії.

  Article is devoted to uncovering the essence of the concept of international information security and the role of USA in the global information processes. Also served description of the system of the information security in the US policy and the diplomacy of the information expansion as the «American» of the public diplomacy.

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

  Травень 26th, 2010

  Анотація. Стаття присвячена розкриттю сутності поняття міжнародної інформаційної безпеки та процесів, пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки, та основних загроз у сучасних міжнародних інформаційних відносинах. Подається опис та характеристика основних моделей міжнародної інформаційної безпеки. Також увага акцентується на глобальній проблемі сучасності, яку породжує феномен інформації. Читати далі…

  ваш коментар буде першим


Публікація статті Опублікувати свою статтю