Ім´я: Кухарчук Алла

Email:

Інформація про користувача: Магістр богослов'я, магістрант кафедри релігієзнавства НаУ ОА. Голова Асоціації вчителів християнської етики. Автор програми "Мій світ і я" для 7-11 класів для позашкільних навчальних закладів та програми "Основи християнської етики" для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Алла Кухарчук
Архів автора:

  Логіко-семантичні засади дослідження сенсу етики в умовах глобалізованого суспільства

  Червень 4th, 2010

  На шляху до європейської інтеграції Україна все помітніше відчуває дію глобалізаційних процесів. Наслідки глобалізації можна побачити в усіх сферах життєдіяльності сучасної людини. Поряд із глобалізацією економіки й політики не менш драматичні зміни відбуваються у соціокультурній сфері. На фоні боротьби між двома діаметрально протилежними підходами у розв’язанні морально-етичних проблем – натуралістичним і релігійним – сучасна етична думка демонструє прагнення світового співтовариства до створення нової універсальної теорії моралі. Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Етичні проблеми в епоху технологій

  Червень 4th, 2010

  Стаття присвячена дослідженню глобальних суспільних наслідків розвитку технологій на межі ҲҲ-ҲҲΙ століть. Будь-яка відповідальність по відношенню до природи похідна від відповідальності перед людством. В роботі аналізуються блага, одержувані людиною від навколишнього середовища та моральні зобов’язання перед майбутніми поколіннями.  Аналізується традиційний підхід християнської Церкви до питання влади людини над землею. Наголошується повага до всіх форм життя. Розглядаються екологічні цінності з позицій релігії. Охорона навколишнього середовища представлена в біблійному контексті. Читати далі…

  ваш коментар буде першим


Публікація статті Опублікувати свою статтю