Ім´я: Сірачук Світлана Володимирівна

Сірачук Світлана Володимирівна
Архів автора:

  Журналістське розслідування як метод збору інформації

  Березень 3rd, 2010

  У статті визначено поняття «журналістське розслідування» з погляду різних сучасних науковців, а також конкретизація методів і принципів проведення журналістського розслідування. Здійснено спробу аналізу проведення журналістського розслідування на прикладі сучасної української телепередачі «Ключовий момент». Запропоновано основні якості, яким повинен відповідати журналіст-розслідувач, та перераховано варіанти телепередач, в яких використання розслідування має мінімальні суспільно-позитивні результати.

  The concept of «journalism’s investigation» from the point of view of different modern scientists and the concretization of methods and principles of journalism’s investigation, are defined in the article. An attempt to analyze the journalism’s investigation on the example of the modern Ukrainian TV program «Key point» is made. The basic qualities, which the journalist-investigator has to comply, were offered. The options of TV programs, in which the using of investigations has minimal social-positive results, were listed.

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим


Публікація статті Опублікувати свою статтю