Ім´я: Маслова Юлія Петрівна

Маслова Юлія Петрівна
Архів автора:

  Осмислення образів сучасного чоловіка через призму гендерної ідентичності (на матеріалах друкованих ЗМІ)

  Травень 7th, 2010

  У статті осмислюються образи сучасного чоловіка, створені на сторінках друкованих ЗМІ,через призму гендерної ідентичності.
  Ключові слова: гендер, гендерна ідентичність, образ чоловіка, чоловіча роль, гендерні стереотипи.

  В статье произведён гендерный анализ идентичности образов современного мужчины, созданных на страницах печатных СМИ.
  Ключевые слова: гендер, гендерная идентичность, образ женщины, женская роль, гендерные стереотипы. Читати далі…

  5 коментарів

  МОДЕЛІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЖІНКИ НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

  Квітень 14th, 2010

  У статті розглядається проблема конструювання моделей гендерної ідентичності сучасної жінки в Україні під впливом усталених та новостворених гендерних стереотипів. Читати далі…

  2 коментаря

  СЕКСИЗМ У МОВІ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  Березень 16th, 2010

  У статті піднято проблему вживання у мові друкованих ЗМІ сексизмів, проаналізовано журналістські матеріали з лексикою, що принижує гідність особистості за статевою ознакою.

  В статье  рассматривается  проблема употребления в языке печатных СМИ сексизмов, проанализированы журналистские материалы с лексикой, которая унижает достоинство личности по половому признаку. Читати далі…

  4 коментаря

  ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РЕКЛАМИ НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

  Березень 16th, 2010

  У статті здійснено лінгвістичний аналіз рекламних текстів, опублікованих на сторінках друкованих ЗМІ, через призму гендерної проблематики.

  В статье произведен лингвистический анализ рекламных текстов, опубликоавнных на страницах печатных СМИ, с позиций гендерной проблематики. Читати далі…

  2 коментаря

  МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРУ

  Березень 16th, 2010

  У статті розглянуто основні аспекти мовного представлення гендеру. Проаналізовано специфіку обирання чоловіками та жінками мовних засобів для висловлювання у типових ситуаціях.

  В статье рассмотрены основные аспекты языковой презентации гендера. Проанализирована специфика выбора мужчинами и женщинами языковых средств для высказывания в типичных ситуациях.
  Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВІ ТИПИ ЗАГОЛОВКІВ З ЛЕКСИЧНИМИ ГЕНДЕРНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

  Березень 16th, 2010

  У статті проаналізовано структурно-змістові типи заголовків з лексичними гендерними компонентами, опублікованих на сторінках сучасної україномовної періодики, що сприятиме розширенню наукового бачення гендерної ситуації в сучасному українському суспільстві.

  В статье проанализированы структурно-смысловые типы заглавий с лексическими гендерными компонентами, опубликованных на страницах современной украинской периодики, что будет способствовать расширению научного виденья гендерной ситуации в современном украинском обществе. Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Світоглядні погляди Анахарсіса

  Жовтень 4th, 2009

  anacharsis

  У статті зроблено спробу висвітлити основні світоглядні погляди Анахарсіса, його ідеї пошуку етичного ідеалу поведінки, морального самовдосконалення, шляхів побудови гуманних взаємовідносин в еллінському суспільстві.

  Читати далі…

  ваш коментар буде першим


Публікація статті Опублікувати свою статтю