Жуковський Василь Миколайович
Архів автора:

  МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ШКОЛАХ США НАПРИКІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ

  Жовтень 4th, 2009

  У статті розглядаються проблеми морально-етичного виховання в американській школі у 1980-1990-х роках. На основі аналізу праць американських учених-педагогів та результатів соціологічних досліджень автор робить висновок про кризовий стан моральності американського суспільства в цілому та школи зокрема. Водночас у статті підкреслюється, що загальнонаціональні кампанії за моральне оздоровлення суспільства, які мали місце у США в зазначений період, привели до певних результатів, зокрема, збільшення числа наукових досліджень, спрямованих на посилення ролі школи в морально-етично му вихованні підростаючого покоління. Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Проблеми моралі серед християнської молоді США

  Жовтень 4th, 2009

  У статті аналізується стан моральності сучасної американської віруючої молоді – членів християнських родин. На основі експериментальних даних робиться висновок про значну лібералізацію поглядів віруючої молоді Америки на такі важливі сфери людського життя, як сім’я та статеві стосунки. Підкреслюється, що американська християнська молодь все частіше зазнає негативного впливу сучасного суспільства і за рівнем моральності перебуває на межі ближче до катастрофи, ніж просто посилення тривожних тенденцій, як це дехто собі уявляє. Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Суспільні передумови морально-етичного виховання в американській школі повоєнного періоду

  Жовтень 4th, 2009

  Стаття присвячена аналізу низки суспільних чинників, таких як міграція населення США до великих міст, зміни в структурі американської сім’ї, зростання матеріального добробуту американців та його наслідки для виховання дітей, вплив засобів масової інформації на поведінку членів суспільства, протиборство двох політичних систем, а також проблеми національних меншин та їх вплив на моральну поведінку американської молоді повоєнного періоду. Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Етапи морально-етичного виховання в американській школі

  Жовтень 4th, 2009

  Для вітчизняної теорії і практики морально-етичного виховання важливе значення має їх збагачення позитивним педагогічним досвідом, набутим за рубежем, зокрема, у США. Сьогодні в Україні все частіше стає помітною свого роду “американізація” різних сфер суспільного життя, яка проявляється в мові, побуті, масовій культурі, дозвіллі і поведінці молодих людей. Але при цьому, на жаль, має місце некритичне сприйняття американського способу життя та його виховних ідеалів. Причому запозичуються далеко не кращі зразки американської дійсності. Однією з причин цього є те, що виховна традиція Америки ще недостатньо відома в Україні. А за тривалу історію американської школи накопичено значний досвід морально-етичного виховання. Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Роль сім’ї і школи в морально–етичному вихованні американської молоді в 1980-1990-х роках

  Вересень 21st, 2009

  У статті аналізується співвідношення ролі американської сім’ї і школи у морально-етичному вихованні молоді  у 1980-1990-х роках. Розкриваються негативні риси, притаманні американській сім’ї  в останні десятиліття ХХ ст., вказується на послаблення нею своїх виховних функцій.  Підкреслюється, що порушення природного процесу соціалізації американської молоді, призвело до активізації зусиль школи, спрямованих на морально-етичне виховання учнів. Читати далі…

  ваш коментар буде першим


Публікація статті Опублікувати свою статтю