Ім´я: Лідовець Руслан Анатолійович

Email:

Інформація про користувача: Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, виконуючий обов’язки доцента.

Лідовець Руслан Анатолійович
Архів автора:

    Поняття та значення кваліфікації договору в цивільному праві

    Травень 29th, 2009

    Даючи характеристику сучасній правовій дійсності в Україні, можна прослідкувати певні закономірності. По-перше, це ускладнення нормативного регулювання суспільних відносин. Внаслідок хаотичного нормотворення замість спрощення механізму регулювання ми отримуємо ще більші ускладнення. По-друге, прагнення гармонізувати українське законодавство з європейським та міжнародним привносить до нього багато нових понять і правил. І по-третє, поглиблення розриву між правовою наукою і практикою. Останнє проявляється у двох напрямах: практика не встигає засвоїти усі новели юридичної науки, а та, іноді, залишає поза увагою певні процеси чи явища, які присутні на практиці. Саме на  цьому зупинимось детальніше.

    Читати далі…

    1 коментар


Публікація статті Опублікувати свою статтю