Степан Скрипник і видавництво “Волинь”

9 Квітня, 2009 року

волинь

Центральне місце в громадсько-політичній діяльності С. Скрипника у другій половині 1941 – початку 1942 рр. займали газета “Волинь” та однойменне видавництво. Вони були тісно пов’язані з публіцистичною і редакторською роботою У. Самчука, тому ця проблематика вже частково знайшла своє відображення у монографії А. Жив’юка і кандидатській дисертації Р. Радчик [8; 11]. У цій статті спробуємо показати роль С. Скрипника як головного організатора “Волині”.

Читати далі…

Факультет міжнародних відносин

Проблема самототожності в драматургії Лесі Українки

8 Квітня, 2009 року

viewimgphp2

Драма Лесі Українки “Камінний господар” — визначний твір української літератури початку ХХ століття. Працюючи над ним, письменниця доклала максимум зусиль, щоб зробити його стиль “лаконічним, як написи на базальті, увільнити його від ліричної млявості та розволіклості /…/, уняти сюжет в короткі енергічні риси, дати йому щось камінного” [1, 12, 461].

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Боротьба князя Данила Романовича (Галицького) за австрійську спадщину

8 Квітня, 2009 року

665847983_tonnel

Маловідомою сторінкою нашої історії є боротьба князя Данила Романовича, якого часто в літературі іменують Галицьким, та його сина Романа за т.з. австрійську спадщину. Ця боротьба була яскравим свідченням того, що волинські та галицькі князі виступали активними гравцями в тогочасній європейській політиці. Зокрема, таким гравцем був батько Данила, Роман Мстиславович [1].

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Ґендерні особливості перекладу синтаксичних структур: психолінгвістичний аспект

6 Квітня, 2009 року

gender1

Сучасний етап розвитку науки, і зокрема перекладознавства, характеризується досить інтенсивним підкріпленням новими напрямами досліджень. Розробляються теоретичні підвалини для інтеграції наукових галузей – соціології, етнології, психології та лінгвістики. Схожа картина постає з вивченням ґендерного аспекту в його поєднанні з багатьма іншими дослідженнями – психолінгвістичними та соціопсихолінгвістичними студіями, які висвітлюють нові особливості мовленнєвої поведінки індивідів, виявляючи розбіжності між дискурсивною діяльністю чоловіка та жінки, тим самим поєднуючи психолінгвістику з проблемами ґендеру.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Семантичні особливості похідних форм лексем «blog» та «log» у сучасній англійській мові

6 Квітня, 2009 року

blogger_vs_wp

Враховуючи той факт, що інформатизація світового суспільства за останні роки надзвичайно активізувалася і практично будь-яка особа може мати безперешкодний доступ до всесвітньої мережі Інтернет, слід зазначити, що така «свобода» стала причиною того, що під впливом користувачів Інтернету різні мови світу, носіями яких є ці користувачі, зазнали певних змін з точки зору словникового наповнення новими лексичними елементами.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Ukrainian Translations of the Meanings of the Glorious Qur’an: Problems and Prospects

3 Квітня, 2009 року

 

quran_kareem

Source: Journal of Qur’anic and Islamic Studies, Vol. 2, Issue 4, 2007

The present study is devoted to the analysis of the so far only partial translations of the meanings of the Glorious Qur’an into the Ukrainian language. Special attention is paid to the features of Ukrainian, its historical perspective and its potential for representing the meaning and message of the Glorious Qur’an. The results of this research would hopefully be of help for future translations. Despite the particularly close relation of this article to the problems of Ukrainian, some important principles of translation, based on traditional Islamic exegetic sources which are included in the study, may prove useful for the translators of the meanings of the Glorious Qur’an into other European languages as well.

Download article (pdf)

 

Гуманітарний факультет

Особливості тавтологічних зворотів в арамейській поезії

2 Квітня, 2009 року

4q-11

Вивчаючи проблему тавтологічних зворотів в українській мові, ми зустрічаємо не так багато тавтологій, що були запозичені з інших мов. Головним чином, це біблеїзми – звороти, що увійшли до української мови через Біблію. Проте біблійні тавтології ввійшли не тільки до української мови, а й до мов багатьох народів, що історично сповідують християнство (переважно, це мови індоєвропейської сім’ї). Цікаво зауважити той факт, що процес адаптації біблійних тавтологій в різних мовах відбувається майже однаково: одні звороти просто калькуються, інші – зазнають трансформації. В цій статті ми розглянемо обидва типи тавтологічних зворотів.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Легітимність державної влади та право на громадянську непокору: конституційно – правовий аспект

1 Квітня, 2009 року

1mod18498

Проблема взаємодії громадянського суспільства та державної влади все частіше попадає в поле зору вчених юристів [1, 2, 3, 4]. В контексті цієї проблематики особливої актуальності набуває питання легітимності державної влади та механізму її забезпечення. Легітимність є однією з основних властивостей державної влади, яка являється продуктом визнання народом справедливості, законності та доцільності публічної влади, її інструментів, механізмів діяльності, а також шляхів її обрання. Саме народ є єдиним джерелом влади, а відтак володіє правом формувати органи державної влади, здійснювати контроль за ними, а також опротестовувати їх дії (бездіяльність) та ставити під сумнів легітимний характер законів прийнятих чинною владою. Кожне з цих прав, включаючи і право на громадянську непокору, визначає зміст народного суверенітету – принципу, реалізація якого є однією з основних гарантій легітимності державної влади.

Читати далі…

Правничий факультет , , , , , , , , ,

Теофанія в старому заповіті та її інтерпретація в арамейських перекладах

31 Березня, 2009 року

p46

Українське релігієзнавство 43 (2007), Київ. С.27-38

Кожен читач Старого Заповіту, – як досвідчений дослідник, так і новачок, – не може не звернути увагу на одну особливість у викладені ідеї Бога: це гармонійне (а подекуди дивовижне) поєднання трансцендентності та іманентності. Історія Створення Світу (Бут. 1:1-2:3), з якої починається перша книга Старого заповіту – Буття – являє собою зразок вишуканого прозового жанру з елементами епічної поезії [Кассуто У. Эпическая поэзия в Древнем Израиле. Пер. с англ.// Библейские исследования. Сборник статей. Вып.1. Москва, 1997.-C.122,125].

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Доказування у кримінальній справі: логічний аспект

30 Березня, 2009 року

2513625920_7f5e35bcb7

Гегель колись дотепно зазначив, що перетравлювати страву можна і без знання фізіології стравоперетравлювання, але без сумніву, що знання фізіології дозволяє нам налагодити раціональне харчування. Щось подібне можна сказати про знання логіки у доказовій діяльності в кримінальному судочинстві. Доказування у кримінальному судочинстві має дві взаємопов’язані сторони доказування як практичну діяльність по з’ясуванню фактичних обставин справи та логічне (розумове) доказування. У статті розглядається їх взаємозв’язок, правила, помилки та хитрощі логічної сторони доказування у кримінальній справі.

Читати далі…

Правничий факультет , , , , ,

Судочинство у чернігівському воєводстві (1635 – 1648)

24 Березня, 2009 року

1

Чернігівське воєводство було створене сеймовою конституцією 1635 р. Ще раніше, 1633 р., рішенням сейму створювався Чернігівський повіт. Ці дві події остаточно відкрили регіон для поширення на нього судової системи, притаманної для інших українських воєводств Речі Посполитої. Як наслідок, у обох повітових центрах воєводства виникли ґродські, земські й підкоморські суди. На основі збережених матеріалів можна ствердити, що початково їх робота характеризувалася нерегулярністю. Пояснюється це фактом діяльності в регіоні королівських і сеймових комісій, що часто перебирали на себе функції земських і підкоморських судів. Після створення повіту, а згодом воєводства чернігівська шляхта отримала доступ до судів загальнодержавного значення: сеймового та коронного трибуналу. Діяльність всіх згаданих судів базувалася на нормах Волинського статуту, які поступово зближалися з нормами коронного права.
Ключові слова: Чернігівське воєводство, ґродський суд, земський суд, підкоморський суд, Волинський статут. Читати далі…

Правничий факультет, Факультет міжнародних відносин , , , ,

Трагедія Якова Мамонтова “Коли народ визволяється”: проблематика, літературний контекст

23 Березня, 2009 року

Найвизначніший внесок у становлення й еволюцію української філософської драми зробила, безумовно, Леся Українка. Її драматичні твори (як-от: “Одержима”, “Кассандра”, “Руфін і Прісцілла”, “У пущі”, “Бояриня”, “Лісова пісня”, “Оргія” тощо) порушували складні соціально- й морально-філософські проблеми, активно розробляли питання націософського й натурфілософського плану.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Мудрість, закон, тлумачення: герменевтика ібн Рушда

19 Березня, 2009 року

boo

Проблема мови та витлумачення текстів (зокрема, сакральних) у середньовічній арабській філософії стає предметом зацікавлення багатьох науковців, які розглядають означену сферу в контексті герменевтики. Вагомий внесок у класичну арабську теорію інтерпретації, пов’язану із філологією та релігійним правом, належить андалузькому філософу ібн Рушду (1126 – 1198 рр.). У статті розкривається зміст герменевтичних поглядів ібн Рушда, подається історичний контекст його вчення про тлумачення.

Читати далі…

Гуманітарний факультет , , , , , , , ,

Як може бути прийнята нова Конституція України?

19 Березня, 2009 року

684-img_2491

На поточний момент більшість владарюючих політичних сил України усвідомлює неминучість коректив конституційного тексту: чинний Основний Закон демонструє безпрецедентно низький рівень легітимності і в цьому відношенні є ще більш невдалим, ніж його первинна редакція.

Читати далі…

Правничий факультет , , ,

Механізм захисту прав та основних свобод засудженого

19 Березня, 2009 року

criminal

Механізм забезпечення прав засудженого в кримінальному процесі являє собою внутрішньо узгоджену систему державних органів, громадських організацій, посадових осіб та громадян, залучених у сферу кримінального судочинства або тих, які відповідно до наданих їм повноважень можуть здійснювати на нього вплив. Діяльність даного механізму направлена на вирішення завдань кримінального судочинства та на охорону прав та законних інтересів учасників процесу.

Читати далі…

Правничий факультет , , ,


Публікація статті Опублікувати свою статтю