Ім´я: Матвійчук Оксана


Архів автора:

    Аналіз ФО із компонентом-прикметником на позначення поняття «великий» в англійській та німецькій мовах

    Травень 18th, 2011

    Мові притаманна постійна мінливість її лексичного складу. Він безпосередньо відображає життя народу й постійно змінюється, поповнюється новими словами, оновлюється. У процесі вивчення мови велику роль відіграє знання семантики слова та сталих словосполучень. Вивчення фразеологізмів як мовних одиниць є прерогативою науки фразеології, що стала предметом дослідження таких вчених, як Ш.Баллі, В.В.Виноградов, О.І.Смирницький. Інші дослідники-фразеологи Н.Н.Амосова, А.ВКунін, І.І, О.М.Бабкін, Л.Г.Скрипник, К.М.Тищенко запропонували оригінальніші класифікації фразеологізмів.

    Читати далі…

    1 коментар


Публікація статті Опублікувати свою статтю