Аналіз ФО із компонентом-прикметником на позначення поняття «великий» в англійській та німецькій мовах

18 Травня, 2011 року

Мові притаманна постійна мінливість її лексичного складу. Він безпосередньо відображає життя народу й постійно змінюється, поповнюється новими словами, оновлюється. У процесі вивчення мови велику роль відіграє знання семантики слова та сталих словосполучень. Вивчення фразеологізмів як мовних одиниць є прерогативою науки фразеології, що стала предметом дослідження таких вчених, як Ш.Баллі, В.В.Виноградов, О.І.Смирницький. Інші дослідники-фразеологи Н.Н.Амосова, А.ВКунін, І.І, О.М.Бабкін, Л.Г.Скрипник, К.М.Тищенко запропонували оригінальніші класифікації фразеологізмів.

Читати далі…

Факультету романо-германських мов

ПОЛІТИКА ЯК СТРИПТИЗ ДЛЯ БІДНИХ … Сурмяк-Козаренко Олена. Гола, боса і в вінку. – Тернопіль: Джура, 2010. – 176 с.

12 Квітня, 2011 року

Спочатку інтригує сам жанр твору – ”політичний стриптиз”. А зі звороту книги дізнаємося, що ”… політика – це та ж проституція …”

Здавалося, що рамки гри окреслені та нічого нового вже неможливо добавити. “Інна мовчала. Вона давно зрозуміла, що в цій державі все абсолютно замішане на політиці” (с. 16). Читати далі…

Факультету романо-германських мов

Факультет романо-германських мов ЕТИМОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НУМІЗМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

4 Квітня, 2011 року

The article is devoted to the descrіption of semantic peculiarities of Polish and Ukrainian phraseological units with the component – name of monetary units, which bear historical, cultural, etymological aspects and reflect traditions of Polish and Ukrainian society.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Роль загальної назви металевих грошових одиниць monetа / монета у мотивації значення ФО

4 Квітня, 2011 року

Стаття присвячена опису польських та українських паремій з компонентом – загальною назвою металічної грошової одиниці monetа, що містить в собі інформацію про історичне  минуле людства та відображає прагматичні знання двох слов’янських етносів.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Елемент одягу pocket/ кишеня як кодовий знак логічно підпорядкованого світу (на матеріалі англійської та української мов)

4 Квітня, 2011 року

У статті порушено проблему відображення ФО з елементом одягу  pocket/ кишеня в англійській та українській мовах. Здійснено спробу порівняльного опису їх функціонування.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Тематична група «Способи заробляння грошей» як фразеологічний фрагмент дійсності в польській, українській та англійській мовах

4 Квітня, 2011 року

Статтю присвячено опису функціонування нумізматичних фразеологічних одиниць на позначення способів заробляння грошей у польській, українській та англійській мовах, здійснено їх порівняльний аналіз.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

ВАРІАНТНО-СИНОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ НУМІЗМАТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

4 Квітня, 2011 року

Статтюприсвячено опису варіантно-синонімічних відношень польських фразеологізмів з компонентом – видовою назвою дрібної грошової одиниці grosz, які вживаються на позначення ощадливості як позитивної риси характеру людини і жадібності як негативної риси характеру людини.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Благодійні товариства у міжвоєнному Острозі

29 Березня, 2011 року

Перш за все, варто відзначити, що в Острозі у міжвоєнний період не припиняли функціонувати такі осередки культурного життя як братства. Братство імені князів Острозьких (утворилося у1909 році) – просвітницьке і краєзнавче товариство, що визначило своєю метою збереження, реставрацію, вивчення і популяризацію пам’яток Острозької старовини, заснувало у 1916 році історичний краєзнавчий музей. Воно стояло біля витоків відродження Острога. Історико – культурний заповідник– спадкоємець справ Братства імені князів Острозьких – оберігає пам’ять про дев’ять віків історії міста.

Читати далі…

Гуманітарного факультету

Lynn Visson. Slova-khameleony i metamorfozy v sovremennom angliiskom iazyke. Moscow: R. Valent, 2010. Index. 160 pp. Paper.

4 Березня, 2011 року

In general, we do not have enough materials comparing the lexical systems of the English and Russian languages. Preparing such materials demands fluency in both languages. Lynn Visson meets this criterion: for her, both languages are native. As Visson explains, translating language means translating culture. Lexicological gaps are often the direct consequences of cultural gaps between the two languages; they also arise from distinct differences between two cultures.  Читати далі…

Факультету романо-германських мов

ЖІНКА ЯК ТАЙНА … Галябарда Степан. Кохайте жінку: Поезії. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2008. – 336 с.

6 Лютого, 2011 року

Рідко коли рецензія пишеться у Новорічну ніч. Роздумую про роль жінки у нашому чоловічому житті, читаючи чудовий том поезій Степана Галябарди. Жінки як натхнення, професійного порадника, джерела любові, нестримного руху вперед … Читати далі…

Факультет романо-германських мов

ДO 85-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПЕТРА САВАРИНА Саварин Петро. З собою взяли Україну: Від Тернопілля до Альберти. – Київ: КВПЦ, 2007. – 524 с.

29 Січня, 2011 року

Діаспорознавство (незважаючи на значні успіхи останнім часом у вигляді міжнародних конференцій, публікацій, досліджень тощо) все ще залишатиметься в значній мірі непізнаним материком через обсяг матеріалу, який необхідно опублікувати, вивчити та дослідити в Україні. Кожна нова публікація в Україні слугує благородній цілі пізнання життя та здобутків (рівночасно і проблем) української діаспори. Читати далі…

Усі

Поезія як філософсько-релігійний роздум

29 Січня, 2011 року

Леонід Коровник виносить на суд українського читача та україномовної публіки діаспори свою нову збірку ”Росинки живої води”. Ця друга збірка поета (перша “Струмені в пустелі: Поезії, 1991 – 2002”, Едмонтон – Київ, 2003, 376 стор., вийшла друком у видавництві “Дорога правди” (Канада)) охоплює сім років нелегкої, але плідної праці над словом. Українським словом, яке все рідше чуємо в діаспорі, а часто і самій Україні.  Читати далі…

Факультету романо-германських мов

Рівненська міжцерковна рада як зразок взаєморозуміння та співпраці між християнськими конфесіями

13 Січня, 2011 року

Попри строкатість конфесійних виявів, Рівненщина релігійна має ще одну особливість – потугу до співпраці між християнськими конфесіями в духовній та соціальній сферах. Вона виявляється у діяльності Рівненської міжцерковної ради (далі – РМР). Читати далі…

Гуманітарний факультет

СФЕРИ РЕЛІГІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ РІВНЕНЩИНИ

13 Січня, 2011 року

У статті на прикладі діяльності громадської благодійної організації «Братерство без кордонів – Україна», міжнародної громадської організації «Надія – людям» та Рівненської міської молодіжної громадської організації «Новий рівень» проводиться аналіз сфер релігійної та соціальної роботи громадських організацій Рівненщини.

Ключові слова: громадські організації, церква, християни, Рівненщина.

Соціальні негаразди в країні стимулювали церкву активно включитися в процес подолання кризових явищ у цій сфері. Одним із ефективних засобів роботи в цій царині є діяльність громадських організацій, створених релігійними організаціями або ж пересічними християнами. Така форма дозволяє церквам уникати упередження громадської думки щодо християнської соціальної роботи та діяльності певних, зокрема, протестантських конфесій.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ЗМЕНШЕННЯ НЕПРОДУКТИВНИХ ВТРАТ ВОДИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

17 Грудня, 2010 року

Анотація. Стаття присвячена визначенню основних причин збитковості підприємств водопостачання, розробці основних заходів щодо покращення економічних показників їх функціонування та обґрунтуванню джерел фінансування запропонованих заходів.

Читати далі…

Національний авіаційний університет


Публікація статті Опублікувати свою статтю