Архів

Архів ‘Гуманітарний факультет’ факультет

Особливості формування філософської культури в Українському вільному університеті

14 Травня, 2012 року

У статті висвітлено феномен філософської культури та проаналізовано особливості його дослідження і розуміння через призму академічної філософії. Відповідно до цього методологічного підходу, проведений ґрунтовний аналіз філософської культури Українського вільного університету, на основі наукового спадку професорів філософського факультету.

Читати далі…

Гуманітарний факультет ,

Молодіжна робота ВСО ЄХБ У світлі конфесійних ЗМІ

6 Жовтня, 2011 року

У статті розкриваються напрями та форми реалізації молодіжної політики Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн баптистів на матеріалах конфесійних ЗМІ на початку ІІІ тисячоліття. Аналізується молодіжна робота церкви на всеукраїнському та місцевому рівнях.

Ключові слова: ВСО ЄХБ, молодіжна робота, конфесійні ЗМІ.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Рівненська міжцерковна рада як зразок взаєморозуміння та співпраці між християнськими конфесіями

13 Січня, 2011 року

Попри строкатість конфесійних виявів, Рівненщина релігійна має ще одну особливість – потугу до співпраці між християнськими конфесіями в духовній та соціальній сферах. Вона виявляється у діяльності Рівненської міжцерковної ради (далі – РМР). Читати далі…

Гуманітарний факультет

СФЕРИ РЕЛІГІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ РІВНЕНЩИНИ

13 Січня, 2011 року

У статті на прикладі діяльності громадської благодійної організації «Братерство без кордонів – Україна», міжнародної громадської організації «Надія – людям» та Рівненської міської молодіжної громадської організації «Новий рівень» проводиться аналіз сфер релігійної та соціальної роботи громадських організацій Рівненщини.

Ключові слова: громадські організації, церква, християни, Рівненщина.

Соціальні негаразди в країні стимулювали церкву активно включитися в процес подолання кризових явищ у цій сфері. Одним із ефективних засобів роботи в цій царині є діяльність громадських організацій, створених релігійними організаціями або ж пересічними християнами. Така форма дозволяє церквам уникати упередження громадської думки щодо християнської соціальної роботи та діяльності певних, зокрема, протестантських конфесій.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Круглий стіл “Філософія Фрідріха Ніцше і проект подолання кризи культури”

18 Листопада, 2010 року

У Національному університеті «Острозька академія» 17 листопада відбувся круглий стіл, приурочений Всесвітньому дню філософії, що встановлений за регламентом ЮНЕСКО. Проведення цього наукового заходу вже стало традиційним для вишу. Цьогоріч темою для обговорення була філософія відомого німецького мислителя Фрідріха Ніцше та його проект подолання кризи культури. Викладачі кафедри культурології та філософії, а також студенти спеціальності «культурологія» та «українська філологія» представили власні інтерпретації творчості Ніцше, звернувши увагу на колізії життя мислителя, загальні питання, які він піднімав у своїй творчості,  його критику раціоналізму та міської культури, антропологічні проблеми тощо. Читати далі…

Гуманітарний факультет, Гуманітарного факультету, Усі , , , ,

Володимир Василькович: модель князя-філософа

7 Червня, 2010 року

У Київській Русі грамотними людьми, книжниками були не лише духовні особи, а й представники світської еліти. Книжна мудрість цінувалася в князівському середовищі. Це простежується в діяльності Ярослава Мудрого. Очевидно, і він сам, і його діти володіли грамотою. Відомо, що донька цього князя Анна Ярославівна, яка стала королевою Франції, вміла писати, на відміну від свого чоловіка.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

БІБЛІЯ ПРО МАТЕРИНСТВО ЯК ДАР БОЖИЙ

31 Травня, 2010 року

В статті проведений аналіз текстів Святого Письма, які висвітлюють тему материнства і ключові сторони буття жінки-матері, та розкриваються основні аспекти реалізації материнства в сучасному суспільстві.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

ПРО ОБОВ’ЯЗКИ ЖІНКИ ЯК ДРУЖИНИ НА СТОРІНКАХ СВЯТОГО ПИСЬМА

31 Травня, 2010 року

Стаття присвячена дослідженню біблійних текстів про роль та призначення жінки в християнстві, та визначення ідеалу жінки як дружини в шлюбі в сучасному суспільстві через призму Святого Письма.

Читати далі…

Гуманітарний факультет

ПРОБЛЕМА САМОГУБСТВА В СВІТЛІ БІБЛІЙНОЇ ЗАПОВІДІ «НЕ ВБИВАЙ»

31 Травня, 2010 року

У статті подається інформація про історію суїциду, а також статистика цього явища в сучасному суспільстві; розглядаються основні проблеми самогубства, з’ясовуються механізми, причини та прояви суїцидальних намірів, та досліджується  проблема самогубства в світлі біблійної заповіді «не вбивай».

Читати далі…

Гуманітарний факультет

АБОРТИ – ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

31 Травня, 2010 року

У статті розглядається одна з основних руйнівних насильств особистості і суспільства – аборт. Розкриваються беззаперечні аргументи проти абортів як з правової та медичної точки зору, так і через призму біблійної заповіді «не вбивай».

Читати далі…

Гуманітарний факультет

Осмислення образів сучасного чоловіка через призму гендерної ідентичності (на матеріалах друкованих ЗМІ)

7 Травня, 2010 року

У статті осмислюються образи сучасного чоловіка, створені на сторінках друкованих ЗМІ,через призму гендерної ідентичності.
Ключові слова: гендер, гендерна ідентичність, образ чоловіка, чоловіча роль, гендерні стереотипи.

В статье произведён гендерный анализ идентичности образов современного мужчины, созданных на страницах печатных СМИ.
Ключевые слова: гендер, гендерная идентичность, образ женщины, женская роль, гендерные стереотипы. Читати далі…

Гуманітарний факультет

Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми культурної ідентичної: локальний та глобальний контексти”

28 Квітня, 2010 року

22-23 квітня 2010 року в Національному університеті «Острозька академія» було втретє проведено міжнародну науково-практичну конференцію під загальною назвою «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур», яку щороку організовує кафедра культурології та філософії. Кожного року організатори цієї конференції пропонують учасникам обговорити найбільш актуальні та значимі аспекти проблематики, пов’язаної із культурною ідентичністю. Тема цьогорічної зустрічі – «Проблеми культурної ідентичності: локальний та глобальний контексти». Читати далі…

Гуманітарний факультет, Усі , , , , ,

Інтернет-конференції «Інформаційне суспільство і нові виміри культури» www.inf.uosa.uar.net

24 Квітня, 2010 року

В Національному університеті «Острозька академія» проведено інтернет-конференцію «Інформаційне суспільство і нові виміри культури» (http://inf.uosa.uar.net), презентація якої відбулася 15 квітня 2010 року. Конференція організована кафедрою культурології та філософії Національного університету «Острозька академія», ініціатором та координатором її проведення став викладач кафедри культурології та філософії Дмитро Шевчук. Участь в ній взяли, в першу чергу, студенти, аспіранти та молоді вчені різних регіонів України. Однак організатори не обмежували вік учасників конференції, а тому матеріали надіслали також і декілька викладачів українських ВНЗ. У статтях, що надіслані учасниками конференції, розглядаються різні аспекти культури в інформаційну епоху. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , , ,

Релігійна антифілософія: між мостами ідентичності (рецензія на книгу Галіба Ауваджі «Сучасні філософські школи та їхня роль у різних суспільствах: позиція мусульманина»)

19 Квітня, 2010 року

Нещодавно у видавництві “Дух і Літера” з’явилася порівняно нова для української філософської науки праця, видана авторами під назвою “Європейський словник філософій” (К.: Дух і Літера, 2009). Судячи з коментарів з приводу виходу такого значимого інтелектуального надбання, головна частина матеріалів апелює до класичних ідеалів європоцентризму, проектованих на сучасну українську гуманітаристику. Просвітницький дух подібних проектів не може не викликати позитивних думок стосовно майбутнього української філософської освіти, яка досі перебуває у нетрях типових для едукаційних галузей проблем. Головно – проблемою культурного вибору, який часто зависає між зовнішньою відкритістю європейського простору (який насправді не так уже й поспішає зглянутись на “периферійні” регіони) та закритістю дискурсу автохтонного (власне “національного”), де навіть без критичних рефлексій неважко помітити чимало різнобарвних комплексів, пригнічених меншовартістю, рештками більшовизму й некритичністю посттоталітарних культур. Читати далі…

Гуманітарний факультет , , ,

Специфіка Організації та Культової Практики в Бахаїзмі

30 Березня, 2010 року

В статті розглянуто особливості специфіки та культової практики релігії бахаї. Здійснена спроба оцінити і охарактеризувати особливості діяльності релігії бахаї в сучасному світовому суспільстві.

The features of specific and cult practice of religion of bahai are considered in the article. Realizable attempt to estimate and describe the features of activity of religion of bahai in modern world society. Читати далі…

Гуманітарний факультет


Публікація статті Опублікувати свою статтю