Ім´я: Корольчук Юлія

Email:


Архів автора:

  ФО бізнес мовлення як засіб вербалізації мовної картини світу людини

  Червень 16th, 2011

  Стаття присвячена дослідженню ролі бізнес мовлення  у веденні ділових відносин. Головна увага зосереджена на  вивченні специфіки фразеосемантичного поля бізнес мовлення та його семантичній класифікації. У дослідженні проаналізовані основні комунікативно-експресивні функції ФО та їхня роль  у відображенні картини світу англомовного соціуму у мовленні.

  Читати далі…

  1 коментар

  Структурні особливості лексики семантичного поля ділового мовлення

  Травень 26th, 2010

  Автор статті розглядає характерні особливості лексики ділового мовлення на основі вивчення структури та властивостей лексико-семантичного поля. Дослідження ділового мовлення полягає у виявленні парадигматичних відношень на рівні лексичних одиниць та мікрополів. Найважливішим внеском у вивченні ділового мовлення в лінгвістиці стала структуризація та категоризація проаналізованих лексичних одиниць в процесі дослідження, головною метою якого став розгляд лексичного поля ділового мовлення не як хаотичного, а як цілісного утворення. Читати далі…

  ваш коментар буде першим


Публікація статті Опублікувати свою статтю