Архів

Архів ‘Факультету міжнародних відносин’ факультет

Особливості вживання висловлень ввічливості представниками українського та американського суспільства

16 Червня, 2011 року

Стаття присвячена дослідженню залежності мовних процесів від соціальних, а в особливості, впливу соціального статусу мовця на використання слів ввічливості. У дослідженні проводиться детальний аналіз стратифікації населення України та США з одного боку та особливостей вживання висловлень вибачення, подяки та прохання з іншого.

Читати далі…

Факультету міжнародних відносин

ФО бізнес мовлення як засіб вербалізації мовної картини світу людини

16 Червня, 2011 року

Стаття присвячена дослідженню ролі бізнес мовлення  у веденні ділових відносин. Головна увага зосереджена на  вивченні специфіки фразеосемантичного поля бізнес мовлення та його семантичній класифікації. У дослідженні проаналізовані основні комунікативно-експресивні функції ФО та їхня роль  у відображенні картини світу англомовного соціуму у мовленні.

Читати далі…

Факультету міжнародних відносин


Публікація статті Опублікувати свою статтю