Bilaniuk Laada. Contested Tongues: Language Politics and Cultural Correction in Ukraine. Ithaca and London: Cornell UP, 2005. 230 p. Paper. $24.95

18 Травня, 2009 року

Unfortunately, we do not have enough monographs in English devoted to the in-depth research of contemporary situation with the Ukrainian language and specifically rapid and fascinating changes after the collapse of the Soviet Union and emergence of a new country – Ukraine, which recently celebrated its 17th anniversary of independence.
Professor Laada Bilaniuk published previously a couple of articles in the leading Western journals on sociolinguistic situation in Ukraine, interrelation between Russian and Ukrainian, the problem of mixed language (surzhyk), etc. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Конституційно-правовий аналіз проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, запропонованого Президентом України

14 Травня, 2009 року

37241

31 березня 2009 р. Президент України Віктор Ющенко вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону “Про внесення змін до Конституції України” [1], визначивши цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду Парламентом. Законодавча ініціатива Глави держави (після створення Указом Президента Національної конституційної ради) в конституційному процесі лише ще раз засвідчила факт критичної нелегітимності чинного Основного Закону серед широкого суспільного загалу та в середовищі політичної еліти. За інших обставин згадана ініціатива Президента України навряд чи мала б місце. Уже з урахуванням лише цього визначального факту можна вважати даремними спроби відшукати якісь особливі політичні мотиви в діях Глави держави, який апріорі не є вірогідним претендентом на перемогу у президентських виборах у жовтні 2009 року.

Читати далі…

Правничий факультет ,

„Мовні конфлікти” та конструювання етнічної і національної ідентичності

13 Травня, 2009 року

Ще в ХІХ столітті фундатори психології народів філософ М. Лацарус та мовознавець Г. Штейнталь вважали мову „першим проявом” народного духу – хоча і не єдиним, адже мова може бути занесена ззовні. Однак навіть і в такому випадку порівняння початкової мови з її пізнішими формами дозволяє визначити національні тенденції, адже нація завжди накладає свій відбиток на мову.  Читати далі…

Факультет романо-германських мов

LEXICOLOGICAL RESEARCH ON THE RISE

13 Травня, 2009 року

Styshov O.A. Ukrains’ka leksyka kintsia XX stolittia (na materiali movy zasobiv masovoi informatsii). 2-e vydannia, pereroblene. – Kyiv: Puhach, 2005. – 388 pp.

Struhanets’ Liubov. Dynamika leksychnykh norm ukrains’koi literaturnoi movy XX stolittia. –Ternopil’: Aston, 2002. – 352 pp.

Mazuryk Danuta. Nove v ukrains’kii leksytsi. Slovnyk-dovidnyk. – L’viv: Vydavnytsvo “Svit”, 2002. – 130 pp.

The explosion of recent lexicological activity in the Contemporary Ukrainian in the beginning of the XXI century is evident. Neologisms have been utilized on a steady and consistent basis. Additional shades of meaning have been added to certain words leading to some reconnotations of their meanings. Even the basic core of political, business, mass media lexicon have been reshaped and reevaluated.  Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Соціально-психологічні особливості студентської молоді

13 Травня, 2009 року

Вивчаючи окремі психологічні процеси, стани та явища, пов’язані з життям вищої школи, психологи не можуть обійти увагою розвиток і становлення в її рамках основного суб’єкта, заради якого вона існує і функціонує. Безсумнівно, психологічні особливості молодої людини, навколо якої “крутиться ” навчальний процес, уже давно зумовили виділення психології вищої школи в окрему галузь знань і наукову дисципліну. Однак кількість досліджень, присвячених як у цілому даній галузі, так і окремим її аспектам, на даний час все ще залишається невеликою. Це, звісно, викликано і об’єктивними труднощами дослідження психологічних якостей дорослої людини, і традиційним зосередженням уваги на психологічних процесах діяльності середньої школи та вікового розвитку дітей і підлітків. Тому обсяг літератури, яка присвячена соціально-віковим особливостям студентства досить невеликий. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

АРТЕМІДА – ДІАНА – НЕПОРОЧНА ДІВА МАРІЯ: ПАРАДИГМА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

9 Травня, 2009 року

В есе розгорнуто філософсько-лінгвістичний аспект: о/мов/лення світу як освячуюча функція материнства. Простежено літературні релікти матріархату в онтологічному вимірі. До аналізу залучено біблійні, античні та барокові польсько-українські тексти, на основі яких досліджується європейська парадигма культу Великої Матері.

Безіменне є началом неба і землі,

те, що має ім’я, – мати всіх речей

Із книги Даодецзін

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Cultural Change: View from Canada

9 Травня, 2009 року

Writing After the Gaze: The Rupture of the Historical/ Edited by Anna Chilewska and Sheena Wilson. – Edmonton: M.V. Dimic Research Institute, 2007. – 195 pp. $24.95

National literatures, politics, translation studies develop rapidly, quite often with unexpected turns and twists. Thus to trace their comparative “gaze” is rather challenging and often complicated. The editors of this volume, Anna Chilewska and Sheena Wilson, cope with this task well.

Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Матроклінний феномен імперії у постколоніальній інтерпретації

8 Травня, 2009 року

Постколоніальна критика в українській культурі парадоксально обумовлена східним вектором. Західноєвропейська термінологія може застосовуватися нами тільки на рівні загальному, якщо не універсальному. Адже все, що було проартикульовано Заходом стосовно Сходу, або, по-іншому, метрополії стосовно колонії, в українському контексті притягнуто до 1) єдиного материка, 2) спорідненої історії і ментальності, 3) глибоко схованих онтологічних точок диференціації. А тому поняття “Іншого” включатиме в себе поняття “Спорідненого” і “Близького”; шукання ко­лоніальних структур мислення провокативно відкриє власні форми, котрі усвідомити як чужі дуже непросто. Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Діяльність потерпілого при зміні та відмові прокурора від обвинувачення

8 Травня, 2009 року

Дана стаття присвячена питанням активності потерпілого та його представника при відмові прокурором від обвинувачення чи зміні обвинувачення в суді. Розглядаються теоретичні питання щодо сутності та поняття обвинувачення, яке підтримане потерпілим після зміни обвинувачення чи відмови прокурора від обвинувачення, а також окремі практичні проблеми при реалізації потерпілим та його представником зазначеного права.

Читати далі…

Правничий факультет , ,

Новітні документи: проблеми визначення

7 Травня, 2009 року

Людство вступило в епоху комп’ютеризації. Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій призводить до того, що з обігу зникають традиційні форми фіксації інформації, а саме паперові носії. На їх місце приходять нові, так звані, “електронні документи”. Широке застосування засобів інформатизації та обчислювальних машин у всіх сферах людської діяльності призвело до того, що у своїй повсякденній діяльності правоохоронні органи стикаються з інформацією, яка представлена у нетрадиційній, новій для нас формі, у вигляді “електронних документів” та інших комп’ютерних об’єктів, які не можуть бути однозначно віднесені до якогось виду доказів, які визначені в кримінально-процесуальному кодексі України.

Читати далі…

Криміналістика, Правничий факультет , ,

Проблеми дослідження документів при розслідуванні злочинів у кредитно-фінансовій сфері

7 Травня, 2009 року

Скоєння злочинів у кредитно-фінансовій сфері досить часто пов’язано з підробкою документів. Злочинці підробляючи документи заволодівають грошовими коштами, акціями, векселями, іншими цінними паперами та нерухомістю. Такі злочини стали досить поширеними і загрожують економічній стабільності в державі. Для досягнення своєї злочинної мети злочинці, останнім часом, стали широко використовувати досягнення науки і техніки, комп’ютерну та копіювально-множильну техніку [5]. На дослідження в експертно-криміналістичні підрозділи постійно надходять різноманітні документи, в тому числі і підроблені, якість яких вражає, що спонукає експертів працювати у напрямку розробки нових та вдосконалення вже існуючих методик дослідження таких об’єктів.

Читати далі…

Криміналістика, Правничий факультет , ,

Використання криміналістичних знань захисником при роботі з документами

7 Травня, 2009 року

В юридичній літературі поки-що приділено недостатньо уваги використанню криміналістичних знань адвокатами-захисниками при здійсненні своїх повноважень по захисту прав та законних інтересів осіб у сфері кримінального судочинства (за невеликими винятками – Т.В.Варфоломеєва, В.Г.Гончаренко), і в тому числі й щодо роботи з документами кримінальної справи.
Проблемою дослідження рукописних та друкованих документів з позиції криміналістики обвинувачення займалися вітчизняні вчені-криміналісти А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, В.К. Лисиченко, В.В. Липовський, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, В.Ю. Шепітько, а щодо роботи з ними інших учасників процесу – В.Г.Гончаренко, Н.І.Клименко, М.Я.Сегай.
Метою даної статті є спроба в певній мірі заповнити прогалину стосовно використання криміналістичних знань захисником при роботі з документами кримінальної справи.
Читати далі…

Криміналістика, Правничий факультет , , ,

Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ТА КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ ЄВРОПИ» (24-25 квітня 2009 року, Національний університет „Острозька академія”)

5 Травня, 2009 року

01

24-25 квітня 2009 року в Національному університеті «Острозька академія» відбулася міжнародна наукова конференція під загальною назвою «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур». Дана конференція періодично проводиться в Острозі, будучи кожного разу присвячена новим аспектам даної проблематики. Цього разу для обговорення учасниками конференції було обрано надзвичайно актуальні проблеми як для сучасної Європи, так і України, об’єднані темою «Проблеми ідентичності та культурний проект Європи». Читати далі…

Гуманітарний факультет ,

HUMOUR AND SATIRE IN CONTEMPORARY UKRAINIAN POLITICAL DISCOURSE

30 Квітня, 2009 року

Someone once said that politics is show business for ugly people
(Clinton 2005: 70)

The objective of the article is to demonstrate use of humour and satire in contemporary Ukrainian political discourse. A couple of observations have to be made regarding 1) the development of the Ukrainian language during independence, 2) major Western and Ukrainian publications on this issue as well as 3) peculiarities of post-totalitarian political discourse evidenced by the case of Ukraine. Ukraine has been undergoing tremendous political, economic, societal, educational transition on its road of building an independent state (see, for, example, Isajiw 2003). Читати далі…

Факультет романо-германських мов

Погляди Густава Шпета на логіку історичного пізнання

26 Квітня, 2009 року

shpet

Місце та роль філософії Густава Шпета (1879-1937) як в російській, так і в єропейській культурі характеризується певною унікальністю. У творах мислителя можна спостерігати моменти, не характерні для російської філософії, – Г. Шпет був радше філософом західної школи. “Учень та послідовник одного з найвизначніших європейських філософів Едмунда Гуссерля, який заклав теоретичні основи сучасної західної думки та, відповідно, визначив проблематику майже всіх напрямків західної філософії (екзистенціалізму, культурної антропології, герменевтики, деконструктивізму), – справедливо відзначає Е. Фрейбергер, – Густав Шпет міг поглянути на події в європейській філософії як росіянин, а на події в російській філософії – як європеєць” [11, 10]. Філософія Густава Шпета – це, кажучи словами іншого дослідника, “зустріч російського Логосу та німецького Ейдосу в багатоголоссі російської філософської думки” [13, 243].

Читати далі…

Гуманітарний факультет , , ,


Публікація статті Опублікувати свою статтю