Архів

Архів ‘Гуманітарного факультету’ факультет

Благодійні товариства у міжвоєнному Острозі

29 Березня, 2011 року

Перш за все, варто відзначити, що в Острозі у міжвоєнний період не припиняли функціонувати такі осередки культурного життя як братства. Братство імені князів Острозьких (утворилося у1909 році) – просвітницьке і краєзнавче товариство, що визначило своєю метою збереження, реставрацію, вивчення і популяризацію пам’яток Острозької старовини, заснувало у 1916 році історичний краєзнавчий музей. Воно стояло біля витоків відродження Острога. Історико – культурний заповідник– спадкоємець справ Братства імені князів Острозьких – оберігає пам’ять про дев’ять віків історії міста.

Читати далі…

Гуманітарного факультету

Круглий стіл “Філософія Фрідріха Ніцше і проект подолання кризи культури”

18 Листопада, 2010 року

У Національному університеті «Острозька академія» 17 листопада відбувся круглий стіл, приурочений Всесвітньому дню філософії, що встановлений за регламентом ЮНЕСКО. Проведення цього наукового заходу вже стало традиційним для вишу. Цьогоріч темою для обговорення була філософія відомого німецького мислителя Фрідріха Ніцше та його проект подолання кризи культури. Викладачі кафедри культурології та філософії, а також студенти спеціальності «культурологія» та «українська філологія» представили власні інтерпретації творчості Ніцше, звернувши увагу на колізії життя мислителя, загальні питання, які він піднімав у своїй творчості,  його критику раціоналізму та міської культури, антропологічні проблеми тощо. Читати далі…

Гуманітарний факультет, Гуманітарного факультету, Усі , , , ,

Особливості поетики роману Милорада Павича «Остання любов у Константинополі»

25 Червня, 2010 року

Анотація: У статті досліджено особливості структури роману Милорада Павича «Остання любов у Константинополі»  і вибору автором художньої форми, специфіку поетики і стилю автора. Виявлено і розглянуто концепції автора, що обумовили своєрідність форми і змісту і реалізувались у творі.

Читати далі…

Гуманітарного факультету

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КУЛЬТОВОЇ ПРАКТИКИ АСД В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

11 Червня, 2010 року

У статті викладено і проаналізовано особливості культової практики організації Адвентистів сьомого дня в Україні. Подаються дані щодо чисельності  їхніх віруючих, культових споруд, священнослужителів, навчальних закладів на території України. Детально представлена інформація про роботу відділень організації АСД, а саме:відділ глобальної місії, відділ освіти, відділ сім’ї, молоді, дітей, видавництва, здоров’я і т.п. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

РЕЛІГІЯ У ПОГЛЯДАХ ІДЕОЛОГІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ ХХ СТ

11 Червня, 2010 року

У статті викладено ідеологію українських  націоналістів, а саме Д. Донцова, В. Липинського, П. Штепи, Вассияна, Бандери, Ольжича та ін.   щодо релігії. Та проаналізовано відмінність  їх поглядів у баченні християнства в українській державі Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Основні тенденції розвитку вчення про спасіння церкви Адвентистів сьомого дня з кінця ХІХ ст. до нашого часу

10 Червня, 2010 року

У статті визначено та проаналізовано основні етапи розвитку адвентистського вчення про спасіння у період з 90-х рр. ХІХ ст. до нашого часу. Відслідковуються богословські тенденції, що детермінували сотеріологічні ідеї в означений період. Аналізується  особливості сучасного стану цього сегменту віровчення церкви Адвентистів Сьомого дня.

The main stages of the Adventist’s teaching’s (doctrine’s) development about salvation in the period from 90’s of XIX c. till our time were determined and analysed. The theological tendencies are followed which determined soteorological ideas in a definite period. The peculiarities of present-day state of this segment of the Seventh-Day Adventist church’s doctrine are analysed. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Новий тип героїні-інтелектуалки у сучасній жіночій прозі

10 Червня, 2010 року

У статті висвітлено новий тип героїні-інтелектуалки на матеріалі творів Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу» та «Інопланетянка». З’ясовано особливості та специфіку сучасної жіночої прози.

Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ У ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ

10 Червня, 2010 року

В статті досліджуються основні аспекти соціального служіння протестантських церков у морально-етичному вихованні шкільної молоді. Аналізуються форми, методи, засоби морально-релігійного виховання, що використовуються у освітньо-виховних заходах протестантських церков та узагальнюється практичний внесок протестантів у марально-етичне виховання шкільної молоді.

Читати далі…

Гуманітарного факультету

Логіко-семантичні засади дослідження сенсу етики в умовах глобалізованого суспільства

4 Червня, 2010 року

На шляху до європейської інтеграції Україна все помітніше відчуває дію глобалізаційних процесів. Наслідки глобалізації можна побачити в усіх сферах життєдіяльності сучасної людини. Поряд із глобалізацією економіки й політики не менш драматичні зміни відбуваються у соціокультурній сфері. На фоні боротьби між двома діаметрально протилежними підходами у розв’язанні морально-етичних проблем – натуралістичним і релігійним – сучасна етична думка демонструє прагнення світового співтовариства до створення нової універсальної теорії моралі. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Етичні проблеми в епоху технологій

4 Червня, 2010 року

Стаття присвячена дослідженню глобальних суспільних наслідків розвитку технологій на межі ҲҲ-ҲҲΙ століть. Будь-яка відповідальність по відношенню до природи похідна від відповідальності перед людством. В роботі аналізуються блага, одержувані людиною від навколишнього середовища та моральні зобов’язання перед майбутніми поколіннями.  Аналізується традиційний підхід християнської Церкви до питання влади людини над землею. Наголошується повага до всіх форм життя. Розглядаються екологічні цінності з позицій релігії. Охорона навколишнього середовища представлена в біблійному контексті. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Сакральні об’єкти Свято-Георгіївського чоловічого монастиря у складі Національного історико-культурного заповідника “Поле Берестецької битви”

3 Червня, 2010 року

Матеріали статті присвячені сакральним об’єктам Свято-Георгіївського чоловічого монастиря у складі Національного історико-культурного заповідника “Поле Берестецької битви”. Головна увага зосереджена на Свято-Георгіївському храмові-пам’ятнику як одному із найсамобутніших витворів архітектурного модерну в Україні та Свято-Михайлівській церкві – пам’ятці вітчизняного культового дерев’яного зодчества. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

ПРАВА ЛЮДИНИ І РЕЛІГІЙНА СВОБОДА З ПОЗИЦІЇ СХІДНОГО ХРИСТИЯНСТВА

3 Червня, 2010 року

У статті розглядаються особливості трактування релігійної свободи та прав людини з позиції східного християнства, з’ясовуються засоби та способи дотримання даних прав людини. Висвітлюється позиція православ’я щодо тлумачення та дотримання релігійної свободи та прав людини.

Ключові слова: релігійна свобода, права людини, закон, акт.

In this article is taking about the main peculiarities of interpretation of religion freedom and human rights from the point East Christianity, being found means and methods to keep those human rights. Give a position of Christianity about explanation and keeping religion freedom and human rights. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

ІНКВІЗИЦІЯ В ДОБУ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

3 Червня, 2010 року

У статті розглядаються особливості розвитку інквізиції доби раннього середньовіччя, з’ясовуються причини створення даного явища в цивілізаційному процесі та способи боротьби з інакодумцями задля збереження чистоти віри.

Ключові слова: інквізиція, єретики, єресь.

In article is taking about peculiarities of developing of inquisition in the Early Middle ages, being found reasons of appearance this phenomenon in civilization acting and methods of fighting with people who have another thoughts that to keep faith clear. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Полісемантичність символу межі у родинній обрядовості

3 Червня, 2010 року

Поділ світу на «цей» і «той» є основоположним для більшості вірувань. Усвідомлення існування «того» світу спричиняє виникнення диференційованого знання, як явного, так і прихованого, тобто недоступного для буденного світосприйняття. У міфологічних переказах явним знанням володіють люди, прихованим – чарівники, відьми, знахарі, нечиста сила, тобто представники потойбічного світу. Звідси віра у можливість передбачити майбутнє. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Свято-Успенський Липецький чоловічий монастир

3 Червня, 2010 року

Матеріали статті присвячені висвітленню яскравих історичних фактів, пов’язаних з Свято-Успенським Липецькиим чоловічим монастирем, особливостей чернечого життя, та впливу подій країни на життя обителі.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що дозволяє відкрити православним людям іншу, досі їм невидиму сторону чернечого життя. Віряни, відвідуючи святі монастирі, переважно бачать однобоко монастирське життя – життя з парадної сторони, так як мало хто з них вдумується в монастирські будні й проблеми. Стаття, присвяченна Липецькому чоловічому  монастирю, крім того, що дозволяє заглянути у монастирські будні, тим самим задовільнивши просту людську цікавість, охоплює й історичні і соціальні аспекти життя Липецького монастиря  як яскравий приклад духовних злетів і трагедій, які свята обитель пережила разом з нашим народом. Хочеться вірити, що монастир у Липках, відродившись, послужить добрій справі  духовного утвердження православної віри в Україні. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації


Публікація статті Опублікувати свою статтю