Архів

Архів ‘Студентські публікації’ факультет

PROFESSIONAL COMPETENCE AS A BASIC COMPONENT OF A FOREIGN LANGUAGE INSTRUCOTR’S AUTHORITY

3 Червня, 2010 року

У статті пропонується розглянути особливості поняття професійної компетентності викладача іноземної мови та її роль у формуванні педагогічного авторитету. У роботі також представлені необхідні риси, якими на думку студентів факультету романо-германських мов повинен володіти авторитетний викладач, що було виведено на базі проведеного соціологічного дослідження

Читати далі…

Студентські публікації, Факультет романо-германських мов

Особливості використання іміджевих виборчих технологій під час президентських виборів 2010 року в Україні

3 Червня, 2010 року

У статті висвітлюються особливості формування іміджу кандидатів, що зайняли перші п’ять позицій на виборах Президента України у 2010 році.

In the article it is described a question of using image election technology by the candidates to President of Ukraine during the election campaign in 2010. The attention was focused on the candidates who took the first five positions in the rating. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

3 Червня, 2010 року

Стаття присвячена висвітленню особливостей розвитку глобального інформаційного суспільства та позиції християнських церков щодо цього явища. Акцентується увага на змінах методів отримання інформації, а також на формуванні нової суспільної поведінки. Висвітлюються позиції християнських церков та їхніх лідерів щодо доцільності інтеграції в глобальне інформаційне суспільство. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Сакральні об’єкти Свято-Георгіївського чоловічого монастиря у складі Національного історико-культурного заповідника “Поле Берестецької битви”

3 Червня, 2010 року

Матеріали статті присвячені сакральним об’єктам Свято-Георгіївського чоловічого монастиря у складі Національного історико-культурного заповідника “Поле Берестецької битви”. Головна увага зосереджена на Свято-Георгіївському храмові-пам’ятнику як одному із найсамобутніших витворів архітектурного модерну в Україні та Свято-Михайлівській церкві – пам’ятці вітчизняного культового дерев’яного зодчества. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

ПРАВА ЛЮДИНИ І РЕЛІГІЙНА СВОБОДА З ПОЗИЦІЇ СХІДНОГО ХРИСТИЯНСТВА

3 Червня, 2010 року

У статті розглядаються особливості трактування релігійної свободи та прав людини з позиції східного християнства, з’ясовуються засоби та способи дотримання даних прав людини. Висвітлюється позиція православ’я щодо тлумачення та дотримання релігійної свободи та прав людини.

Ключові слова: релігійна свобода, права людини, закон, акт.

In this article is taking about the main peculiarities of interpretation of religion freedom and human rights from the point East Christianity, being found means and methods to keep those human rights. Give a position of Christianity about explanation and keeping religion freedom and human rights. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

ІНКВІЗИЦІЯ В ДОБУ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

3 Червня, 2010 року

У статті розглядаються особливості розвитку інквізиції доби раннього середньовіччя, з’ясовуються причини створення даного явища в цивілізаційному процесі та способи боротьби з інакодумцями задля збереження чистоти віри.

Ключові слова: інквізиція, єретики, єресь.

In article is taking about peculiarities of developing of inquisition in the Early Middle ages, being found reasons of appearance this phenomenon in civilization acting and methods of fighting with people who have another thoughts that to keep faith clear. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО АНАЛІЗУ У РОМАНІ Е.М. РЕМАРКА ‘‘ЖИТТЯ В ПОЗИКУ’’

3 Червня, 2010 року

The article is devoted to the works of E.M. Remarque, in particular to his novel “Borrowed life”, in the context of the existentialistic ideas. It discovers the major points of the postwar years in German, examines the philosophy of existentialism, basing on the works of Zh.P.Sartr, and analyses this philosophy of existence in the light of the novel’s main characters – Lilian and Klerfe.

Наукова стаття присвячена вивченню творчості Е.М. Ремарка, зокрема романові ‘‘Життя в позику’’, крізь призму екзистенційних ідей. Стаття розкриває філософію екзистенціалізму, спираючись на праці Ж.П. Сартра,  досліджує образи персонажів роману в контексті їх філософії буття, а також аналізує обраний автором жанр твору. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Полісемантичність символу межі у родинній обрядовості

3 Червня, 2010 року

Поділ світу на «цей» і «той» є основоположним для більшості вірувань. Усвідомлення існування «того» світу спричиняє виникнення диференційованого знання, як явного, так і прихованого, тобто недоступного для буденного світосприйняття. У міфологічних переказах явним знанням володіють люди, прихованим – чарівники, відьми, знахарі, нечиста сила, тобто представники потойбічного світу. Звідси віра у можливість передбачити майбутнє. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Копінг стратегії у ситуації прийняття рішень в юнацькому віці

3 Червня, 2010 року

Проблема копінг поведінки відносно недавно стала розроблятися в психології. Необхідність звертання до даної проблематики продиктована специфікою поведінки людини у важкій ситуації, у ситуації прийняття рішень,  яка деколи пригнічує провідні форми прояву активності особистості. У широкому сенсі копінг включає всі види взаємодії суб’єкта з ситуацією, зокрема спроби оволодіти або пом’якшити, звикнути або відхилитися від вимог проблемної ситуації. Стаття присвячена визначенню копінг стратегій особистості юнацького віку. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету політико-інформаційного менеджменту

Свято-Успенський Липецький чоловічий монастир

3 Червня, 2010 року

Матеріали статті присвячені висвітленню яскравих історичних фактів, пов’язаних з Свято-Успенським Липецькиим чоловічим монастирем, особливостей чернечого життя, та впливу подій країни на життя обителі.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що дозволяє відкрити православним людям іншу, досі їм невидиму сторону чернечого життя. Віряни, відвідуючи святі монастирі, переважно бачать однобоко монастирське життя – життя з парадної сторони, так як мало хто з них вдумується в монастирські будні й проблеми. Стаття, присвяченна Липецькому чоловічому  монастирю, крім того, що дозволяє заглянути у монастирські будні, тим самим задовільнивши просту людську цікавість, охоплює й історичні і соціальні аспекти життя Липецького монастиря  як яскравий приклад духовних злетів і трагедій, які свята обитель пережила разом з нашим народом. Хочеться вірити, що монастир у Липках, відродившись, послужить добрій справі  духовного утвердження православної віри в Україні. Читати далі…

Гуманітарного факультету, Студентські публікації

Лексико-стилістичні засоби вираження образного простору поезії Джорджа Гордона Байрона

3 Червня, 2010 року

У статті розглянуто особливості вживання лексико-стилістичних засобів у поезії Дж. Гордона Байрона,  зокрема, подається аналіз прикладів синонімів, антонімів та фразеологічних одиниць. Визначено роль мовних фігур у формування неповторного стилю автора.

The article is devoted to the lexico-stylistic devices and peculiarities of their usage in George Gordon Byron’s poetry. Besides, the article contains the examples of synonyms, antonyms and phraseological units and their analysis. It also defines the role of the language devises in building of the unique style of the author. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Особливості міжособистісного спілкування в групах

3 Червня, 2010 року

Стаття присвячена культурним, гендерним, психологічним та особистісним властивостям використання вербальних та невербальних засобів комунікації в процесі міжособистісного спілкування у групах. У ній розглянуто види і роль лінгвістичних та паралінгвістичних компонентів у комунікативній діяльності групи.  Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Психологічні аспекти сприйняття рекламного образу

2 Червня, 2010 року

У наш час високих технологій інформація стала чи не найдорожчою річчю. Люди платять гроші, щоб отримати інформацію, або ж навпаки – щоб надати її суспільству. Одним зі способів такого надання інформації є реклама. Причому реклама не у вузькому сенсі, як інформація про певний виріб, а у найширшому значенні цього поняття – як засіб інформування, переконання, впливу і маніпуляції. Через рекламу її творці намагаються не тільки представити товар, а й нав’язати його, не тільки інформувати суспільство, а й керувати ним. Звісно ж, що там, де обертаються великі гроші (а виробництво реклами є надприбутковим), не завжди зважають на засоби досягнення мети. Але іноді безграмотна реклама може негативно впливати на психіку адресатів і навіть травмувати її. До того ж, мало враховується те, що ефекту можна досягнути не лише змістом і зовнішнім виглядом реклами, а й іншими засобами. Важливе значення відіграє місце реклами в матеріальному й інформаційному просторі, форма надання, супровід додатковими факторами, час пред’явлення та інше. Кожен зі способів презентації рекламної продукції має свої певні переваги в кожному з вище перерахованих факторів.

Читати далі…

Факультету політико-інформаційного менеджменту

Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та німецькій мовах

31 Травня, 2010 року

Робота представляє собою дослідження в сфері когнітивної лінгвістики. До уваги береться концепт ШЛЯХ та особливості його функціонування в англійській, французькій та німецькій лексиці. В роботі розглядаються та аналізуються фразеологічні одиниці на позначення шляху в системі англійської, французької та німецької мови а також виокремлюються та розглядаються субфрейми фрейму ШЛЯХ. Визначено сферу застосування та можливі шляхи використання результатів дослідження та осмислено поняття «концепт» у складі сучасної наукової парадигми, окреслено співвідношення понять «фрейм» і «концепт» в когнітлогії. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов

Діалектизми у книгах Джуан Роулінг „Гаррі Поттер і Філософський камінь” та „Гаррі Поттер і таємна кімната”

31 Травня, 2010 року

У цій статті розглядаються особливості вживання діалектизмів у книгах Джуан Роулінг „Гаррі Поттер і Філософський камінь” та „Гаррі Поттер і таємна кімната”, а також подаються приклади використання та класифікація цих діалектизмів. Також у статті проаналізовані характерні риси діалекту Вест Кантрі на основі лексичних та граматичних відмінностей від стандартної англійської мови. Читати далі…

Студентські публікації, Факультету романо-германських мов


Публікація статті Опублікувати свою статтю