Ім´я: Рой Наталія


Архів автора:

  ПРАВА ЛЮДИНИ І РЕЛІГІЙНА СВОБОДА З ПОЗИЦІЇ СХІДНОГО ХРИСТИЯНСТВА

  Червень 3rd, 2010

  У статті розглядаються особливості трактування релігійної свободи та прав людини з позиції східного християнства, з’ясовуються засоби та способи дотримання даних прав людини. Висвітлюється позиція православ’я щодо тлумачення та дотримання релігійної свободи та прав людини.

  Ключові слова: релігійна свобода, права людини, закон, акт.

  In this article is taking about the main peculiarities of interpretation of religion freedom and human rights from the point East Christianity, being found means and methods to keep those human rights. Give a position of Christianity about explanation and keeping religion freedom and human rights. Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  ІНКВІЗИЦІЯ В ДОБУ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

  Червень 3rd, 2010

  У статті розглядаються особливості розвитку інквізиції доби раннього середньовіччя, з’ясовуються причини створення даного явища в цивілізаційному процесі та способи боротьби з інакодумцями задля збереження чистоти віри.

  Ключові слова: інквізиція, єретики, єресь.

  In article is taking about peculiarities of developing of inquisition in the Early Middle ages, being found reasons of appearance this phenomenon in civilization acting and methods of fighting with people who have another thoughts that to keep faith clear. Читати далі…

  ваш коментар буде першим


Публікація статті Опублікувати свою статтю