Архів

Статті з теґом ‘проксеміка’

Невербальні засоби ділового спілкування

24 Травня, 2012 року

Ділове спілкування є необхідною частиною людського життя та важливим видом відносин між людьми. Цей процес дуже багатогранний, він реалізується в різноманітних формах. Складовим елементом будь-якої мовної комунікації, зокрема ділової, поряд із власне мовним знаком є ​​невербальний сигнал. Знання мови жестів і рухів тіла дозволяє не тільки краще розуміти співрозмовника, а й є запорукою успішних ділових відносин.

Business communication is a necessary part of human life and an important kind of human relations. This process is very versatile, it is implemented in various forms. Integral element of any verbal communication, including business communication, along with its language signs is non-verbal signals. Knowledge of gestural language and body movements helps not only better understand the interlocutor, but also is the key to successful business relationships.

Читати далі…

Факультету романо-германських мов , , , , , , ,


Публікація статті Опублікувати свою статтю