Архів

Архів ‘Економічний факультет’ факультет

Розширення дохідної бази місцевих бюджетів України

9 Квітня, 2009 року

621

У статті досліджено можливі напрямки розширення дохідної бази місцевих бюджетів України та результативність розширення, зокрема на бюджеті міста Острога. Також подано пропозиції щодо вирішення поставлених проблем.
Читати далі…

Економічний факультет

Ефективність функціонування місцевих бюджетів України

9 Квітня, 2009 року

858496faab40

У статті досліджено ефективність функціонування місцевих бюджетів України на основі визначення їх ролі в бюджетній системі Україні, оцінки доходів та напрямків використання видатків, і структури міжбюджетних трансфертів. Подано пропозиції щодо вирішення поставлених проблем.
Читати далі…

Економічний факультет

Удосконалення біржового обігу як ключовий елемент ефективної інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції

9 Квітня, 2009 року

vvp1

У статті розглядаються організаційно-правові засади активізації діяльності аграрних бірж та розроблено практичні рекомендації щодо стимулювання розвитку строкового ринку сільськогосподарської продукції.
Читати далі…

Економічний факультет

Економічна оцінка цінових та нецінових методів державного регулювання сільського господарства в контексті забезпечення його конкурентоспроможності

9 Квітня, 2009 року

1223553606_271467

У статті розглядаються проблеми удосконалення цінової політики в аграрному секторі економіки та розроблено практичні рекомендації щодо розбудови моделі ціни на сільськогосподарську продукцію. Читати далі…

Економічний факультет

Кластери як форма ринкової централізації АПК

9 Квітня, 2009 року

1209022053-bxp64683_s

В статті поглиблено теоретичне трактування сутності кластерів, уточнено їх функції та визначено можливостей їх застосування в агропромисловій сфері України.

Читати далі…

Економічний факультет

Покращення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в Україні на основі досвіду зарубіжних країн

9 Квітня, 2009 року

zv_f

У статті досліджено фінансове забезпечення розвитку вищої освіти в зарубіжних країнах. Визначено елементи, які варто запровадити Україні для покращення фінансування вищої освіти.
Читати далі…

Економічний факультет

Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні

9 Квітня, 2009 року

finance

У статті досліджено стан та тенденції фінансування вищої освіти в Україні. Також визначено причини незадовільного стану фінансування вищої освіти в Україні та запропоновано ряд заходів щодо стабілізації галузі.

Читати далі…

Економічний факультет


Публікація статті Опублікувати свою статтю