Архів

Статті з теґом ‘шахрайство’

Історія виникнення злочину шахрайство

8 Липня, 2010 року

Анотація. Дана стаття розкриває еволюцію шахрайства як окремого злочину проти власності.

Актуальність. В даній статті зроблено аналіз виникнення поняття шахрайства та зроблено порівняння шахрайства за законодавством різних країн світу, що має ґрунтовне значення для практичного застосування норми про шахрайство.

Читати далі…

Правничого факультету

Особливості об’єкта і предмета злочину шахрайство

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті проаналізовано

Незважаючи на таке досить чітке і зрозуміле визначення даного злочину його кваліфікація досить часто викликає немало проблем. Тому важливим є чітке розуміння складу даного злочину. Так, на нашу думку, характеристику шахрайства варто розпочати з об’єкта. Як відомо, об’єктом будь-якого злочину є суспільні відносини, які опосередкують певні блага, інтереси людей, а також суспільні і державні інтереси.

Читати далі…

Правничого факультету

Кваліфікуючі ознаки шахрайства

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті проаналізовано кваліфікуючі ознаки шахрайства та їх суспільна небезпечність.

Актуальність: в даній статті зроблено порівняння різноманітних кваліфікуючих ознак шахрайства, наведено приклади судової практики у справах про шахрайство з кваліфікуючими ознаками та дані власні пропозиції щодо вдосконалення норми про шахрайство з кваліфікуючими ознаками.

Читати далі…

Правничого факультету

Зловживання довірою як спосіб вчинення шахрайства

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті проаналізовано поняття зловживання довірою та зроблено порівняння різноманітних точок зору вчених стосовно даного поняття та висловлено авторське бачення стосовно поняття зловживання довірою. Актуальність. Дана стаття вичерпно аналізує поняття зловживання довірою, що  в свою чергу має ключове значення для попередження вчинення даного злочину та викриття винних. Читати далі…

Правничого факультету

Місце шахрайства серед злочинів проти власності

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній статті проаналізовано злочини проти власності та шахрайство як злочин проти вланості. Актуальність. В даній статті проведено аналіз шахрайства у порівнянні з іншим злочинами проти власності, що в свою чергу є важливим моментом для розслідування даного злочину і викриття винних. Читати далі…

Правничого факультету

До питання вдосконалення норми про шахрайство

8 Липня, 2010 року

Анотація. В даній  статті досліджено думки вчених щодо законодавчого визначення поняття шахрайства та запропоновано власні шляхи вдосконалення вказаної норми.

Актуальність. В даній статті вказані проблемні аспекти норми про шахрайство та дано аналіз різноманітних думок вчених щодо вказаної проблеми, зроблено власні висновки щодо покращення норми про шахрайство.

Читати далі…

Правничого факультету


Публікація статті Опублікувати свою статтю