Архів

Статті з теґом ‘потерпілий’

Правонаступництво у кримінальному процесі у випадку смерті потерпілого

14 Січня, 2010 року

Смерть потерпілого сама по собі не припиняє провадження в кримінальній справі. Цілі кримінального процесу мають бути досягнуті за будь-яких умов. Права, які належали потерпілому, за законом переходять його близьким родичам і надалі саме на них покладається реалізація цих прав.

У вітчизняній юридичній науці питання про статус близьких родичів загиблого потерпілого в кримінальному процесі є одним з найбільш дискусійних з-поміж тих, що стосуються потерпілого.

Читати далі…

Правничий факультет , ,

ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ПРИ ЗМІНІ ТА ВІДМОВІ ПРОКУРОРА ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ

14 Січня, 2010 року

У 2001 році до Кримінально-процесуального кодексу України було внесено зміни, за якими потерпілий отримав право підтримувати обвинувачення і вимагати продовження розгляду справи у випадку відмови прокурора від обвинувачення.

Читати далі…

Правничий факультет , , ,

Диспозитивні начала набуття особою статусу потерпілого

29 Вересня, 2009 року

pravosuddia-2

Зміни у кримінально-процесуальному законодавстві, що відбуваються протягом останніх років, свідчать про розширення прав особи в кримінальному судочинстві України. Така ситуація є об’єктивним відображенням збільшення особистої автономії суб’єкта в правовій системі незалежної України.

Читати далі…

Правничий факультет , ,

Процесуальні аспекти визнання особи потерпілою від злочину

28 Вересня, 2009 року

poterpilyy

Потерпілий — повноправний учасник кримінального переслідування. З цього приводу І.Я. Фойницький на прикладі французького процесу писав: “Право обращаться к уголовному суду … весьма важно и для всех граждан, для которых доступ к уголовному суду должен быть настолько же и даже еще более свободен, как и доступ к суду гражданскому. Монополия прокуратуры, устраняя его, является величайшим злом”

Читати далі…

Правничий факультет , ,

Гарантії реалізації прав потерпілої від злочину особи на стадії порушення кримінальної справи

5 Червня, 2009 року

Після закріплення в Кримінально-процесуальному кодексі України принципу диспозитивності, постала необхідність переглянути чинний кримінальний процес з точки зору забезпечення необхідної і достатньої активності потерпілого як суб’єкта кримінально-процесуальних відносин.

Читати далі…

Правничий факультет , , ,

ПРИМИРЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО З ВИННИМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

3 Червня, 2009 року

З істотним розширенням у вітчизняному кримінальному та кримінально-процесуальному праві засад диспозитивності збільшилось можливостей у потерпілого впливати на рух кримінальної справи. Зокрема, діяльність потерпілого тепер враховується при закритті справи з окремих підстав (ст. 46 КК, ст.ст. 6, 7-1, 8, 27 КПК) і, відповідно, при звільненні винного від кримінальної відповідальності. Читати далі…

Правничий факультет , , , ,

Діяльність потерпілого при зміні та відмові прокурора від обвинувачення

8 Травня, 2009 року

Дана стаття присвячена питанням активності потерпілого та його представника при відмові прокурором від обвинувачення чи зміні обвинувачення в суді. Розглядаються теоретичні питання щодо сутності та поняття обвинувачення, яке підтримане потерпілим після зміни обвинувачення чи відмови прокурора від обвинувачення, а також окремі практичні проблеми при реалізації потерпілим та його представником зазначеного права.

Читати далі…

Правничий факультет , ,

Відшкодування потерпілому втрати працездатності, зумовленої злочином

15 Квітня, 2009 року

Вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, визнаного законом як злочин, спричиняє виникнення кримінально-правових відносин. Держава, в особі уповноважених органів, розслідує злочин і визначає особу, яка зобов’язана відшкодувати наслідки суспільно-небезпечного діяння. Одним з таких наслідків може виступати фізична шкода, завдана потерпілому, яка часто буває прив’язана до певної втрати працездатності.

Читати далі…

Правничий факультет , , ,

Порівняльний аналіз правового статусу потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством Польщі, Росії та України

6 Лютого, 2009 року

Тенденції міжнародної інтеграції та розвитку співпраці країн зумовлюють процес зближення законодавства різних держав. Не завжди запозичені норми дають очікуваний ефект, оскільки запроваджуються без врахування національних особливостей правової системи, без визначеної концепції чи без докорінного реформування відповідної галузі, де це необхідно. З іншого боку, порівняння правових інститутів різних країн і навіть різних правових систем дозволяє краще пізнати сутність цих інститутів, виявити прогалини, визначити позитивні риси.

Читати далі…

Правничий факультет ,


Публікація статті Опублікувати свою статтю