Ім´я: Мартинюк Олена


Архів автора:

    Вікові та гендерні аспекти переживання екзаменаційного стресу

    Квітень 23rd, 2010

    У статті коротко розглянуті основні характеристики  поняття «стрес»;  визначені поняття, причини та умови виникнення екзаменаційного стресу та охарактеризований його вплив на людину; акцентовано увагу на основних сторонах проблеми  гендерних та вікових аспектів екзаменаційного стресу. Також, у даній статті відображено емпіричну частину дослідження вікових та гендерних особливостей переживання екзаменаційного стресу та зроблено висновки.

    In the article briefly examined the main stress characteristics; the specific concepts, reasons and conditions of the origin of examination stress and described  its influence on a human; accented attention on the main sides of the problem of  gender and age aspects of  examination stress. Also, in this situation reflected empirical part of the research of gender and age features of the feeling of examination stress and done conclusions. Читати далі…

    ваш коментар буде першим


Публікація статті Опублікувати свою статтю