Інформація про користувача: канд. філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології та філософії НаУОА

Зайцев Микола Олександрович
Архів автора:

  Сучасна соціокультурна ситуація та проблема здійснення людини індивідуально-особистісним буттям

  Червень 2nd, 2009

  d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9

  Двадцяте століття явило світові не знаний раніше динамізм, осяяний вірою у необмежений прогрес цивілізації. Протягом одного покоління суспільні структури, які ще вчора вважались стабільними та непорушними, розпадались, а з хаосу та руйнації виникали нові і, як здавалося, гідніші людини. Беззастережними дороговказами суспільного розвитку стали розум, наука, творча діяльність тощо, в прогресистські налаштованій свідомості вони сприймались як запорука досягнення бажаного результату. Читати далі…

  1 коментар

  Здійснення людини індивідуально-особистісним буттям як проблема сучасної соціокультурної ситуації

  Червень 2nd, 2009

  chyph0411

  Визначальною рисою сучасної соціокультурної ситуації став той факт що відношення людей до соціальних ідеологічних естетичних та моральних цінностей все більше забарвлюється неповторними рисами їх індивідуально-особистісного буття. Водночас і смислова перспектива історичного поступу людства висовує» на перший план суспільного світу особистість та особистісну модальність відношення людини до дійсності [2,9]. Особистісне відношення до світу набуває визначального значення, а проблема індивідуального буття конституюється як одна з провідних проблем антропології та культурології. Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Європейський вибір України як проблема соціокультурної інтеграції (до постановки проблеми)

  Червень 2nd, 2009

  Задекларований Україною європейський вибір, тою чи іншою мірою визначає як її внутрішні соціокультурні трансформації так і вектори зовнішньої політики. У своїй дійсності здійснення цього вибору, постає як масштабна і багатогранна задача, вирішення якої залежить не лише від політичної волі та послідовності слідування вказівкам євроструктур, але й від усвідомлення її соціокультурного виміру. Справа в тому, що вся євроінтеграційна діяльність України переважно розгортається в політичній, правовій та економічній площинах, культурна ж складова цього процесу залишається, значною мірою, в тіні. Читати далі…

  ваш коментар буде першим


Публікація статті Опублікувати свою статтю