Ім´я: Глущук Марина Анатоліївна

Глущук Марина Анатоліївна
Архів автора:

  Журнальне видання як інформаційно-аналітичний документ. Класифікація журналів за різними типологічними ознаками

  Березень 1st, 2010

  Стаття присвячена розгляду головних особливостей журналу як виду періодичного  та інформаційного документа. Зосереджено увагу на класифікації журнальних видань за різними ознаками (читацькою аудиторією, місцем видання, характером інформації, мовою, тематичною спрямованістю, цільовим призначенням). Для прикладу розглянуто основні типи наукових журналів.

  This article tells about the main particularities of magazine such as kind of periodical and information document. Rapt attention on the classification magazine from the different characteristics (reader’s floor, the place of publication, the character of information, language, subject direction, purpose-oriented mission). Study the basic types of  scientific magazine for example.

  Читати далі…

  1 коментар


Публікація статті Опублікувати свою статтю