Архів автора:

  Концептуалізація і мовна картина світу

  Червень 1st, 2010

  Когнітивний підхід до вивчення  мови стає сьогодні надзвичайно популярним  і досить перспективним.  Вченим-лінгвістам стало зрозуміло, що мова людини  є значно глибше, більше і ширше, ніж  її  орфоепічна,  лексико-семантична , синтаксична системи.  Так Т.Б. Алісова  стверджує, що мова має тіло і дух [ 1, с.50]. Тіло — це те матеріальне, що ми можемо бачити, чути; духовне заховане в глибинах  історико-етимологічних та лексико-семантичних лабіринтів та  національно – культурних особливостях  етносу. Матеріальне  піддається вивченню; духовне передається з покоління в покоління на ментально-когнітивному рівні і є  досить  важким для сприйняття представником іншомовного етносу. Видимий світ є певним символом, ієрогліфом, таємничим текстом, який віщує про його Творця, несе певну інформацію про Нього. Весь світ — інформація, закладена в нього Богом і потенційно доступна для прочитання людиною. Однак для цього слід оволодіти навичками  символічного прочитання, з допомогою  якого за буквальним, фактичним виявляється символічне, сокровенне, знак вічного, духовного, божественного [ 2, с. 81 ]. Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Рейтингова система оцінювання знань студентів

  Грудень 22nd, 2009

  Оцінка відіграє надзвичайно важливу роль у навчально-виховному процесі не тільки у середніх, а й у вищих навчальних закладах. “Оцінний підхід до навколишньої дійсності, її сприйняття через призму визначеної системи норм та цінностей притаманний кожній людині”, − пише І. Буяр [2, 145 ]. Важливість категорії оцінки розуміли ще давні філософи, починаючи з Арістотеля, чим і пояснюється значна кількість теорій і трактувань сутності оцінки [2, 146]. Достатньо грунтовний опис та аналіз цих учень поданий в [ Арутюнянова 1988]. Читати далі…

  ваш коментар буде першим

  Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою

  Грудень 22nd, 2009

  Аудіювання є однією з найактуальніших тем у сучасній методиці викладання іноземних мов, оскільки без аудіювання неможливе мовне спілкування, бо це процес двосторонній, а аудіювання − один із основних видів мовленнєвої діяльності. Взагалі, аудіювання як дія, що входить до складу усної комунікативної діяльності, використовується в будь-якому усному спілкуванні відповідно до виробничих, суспільних або особистих потреб. Читати далі…

  ваш коментар буде першим


Публікація статті Опублікувати свою статтю